Det är inte möjligt att byta vårdhem tills vidare

Publicerad: 9.11.2021 10.33

På grund av coronaviruset och vårdhemmens svåra personalsituation kan boende på vårdhem inte byta vårdhem för tillfället.

Vi erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för äldre Esbobor som inte längre kan bo hemma.  Man ansöker om en vårdhemsplats via Seniorrådgivningen Nestors bedömning av det individuella servicebehovet.

Från 2020 har den som fått ett positivt beslut om en vårdhemsplats själv kunnat välja sitt vårdhem. Tidigare hänvisade Seniorrådgivningen Nestor klienten en plats på ett visst vårdhem.

Vårdhemsplatser som blir lediga går till dem som ännu inte har en plats på ett vårdhem

Om det inte finns lediga platser på det vårdhem som klienten själv valt, har klienten kunnat bo kvar hemma och vänta på en ledig plats på vårdhemmet.  Om klienten inte kan vänta på en ledig vårdhemsplats hemma, har vi hänvisat klienten en plats på ett annat vårdhem. Då kan klienten vänta på en plats på det önskade vårdhemmet.

På grund av coronaviruset och vårdhemmens svåra personalsituation kan boende på vårdhem inte byta vårdhem tills vidare. I början av epidemin begränsade vi bytet av vårdhem för att undvika att viruset skulle spridas från ett vårdhem till ett annat. För närvarande kan vi inte ta i bruk nya vårdhemsplatser på grund av personalbrist.

Vi hänvisar alla vårdhemsplatser som blir lediga åt personer som ännu inte har någon plats på vårdhem. På så sätt säkerställer vi att de allra sköraste får den vård de behöver. Därför kan de som redan bor på vårdhem bli tvungna att vänta länge på att få byta vårdhem.  Vi bedömer att det kan vara möjligt att flytta från ett vårdhem till ett annat tidigast i slutet av januari 2022.

Ungefär 50 personer väntar på att byta vårdhem. Esbo har nästan 40 vårdhem på vilka det bor knappa 1 370 äldre i behov av heldygnsomsorg.