Beredningsdirektörerna för servicehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde har valts

Publicerad: 17.11.2021 14.56

Beredningsdirektörerna ansvarar för att välfärdsområdets verksamhet inleds på ett säkert sätt och att välfärdsområdet har förutsättningar för en resultatrik verksamhet.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om beredningsdirektörerna för servicehelheterna 17.11.2021:

 • Till beredningsdirektör på deltid för uppgiftsområdet Tjänster för barn, unga och familjer valdes Mari Ahlström.
 • Till beredningsdirektör på deltid för uppgiftsområdet Tjänster för vuxna valdes Markus Paananen.
 • Till beredningsdirektör för uppgiftsområdet Tjänster för äldre valdes Jorma Haapanen.
 • Till beredningsdirektör för uppgiftsområdet Gemensamma tjänster och integrationer valdes Jaana Koskela.

 

De tidigare valda beredningsdirektörerna:

 • Förvaltning: Jarno Moisala
 • Personal: Kimmo Sarekoski och Ulla Palmroos
 • IKT och digitala lösningar: Tommi Kuukka
 • Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård: Kimmo Markkanen
 • Ekonomi: Ville Rajahalme
 • Stödtjänster: Pasi Ojaniemi
 • Kommunikation och delaktighet: Eliisa Anttila.

 

Tjänsterna och uppgifterna som beredningsdirektör tillsätts på viss tid till 31.12.2022.

Sammanträdesmaterial(extern länk)

Välfärdsområdets beslut, webbplats(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

 

 • Välfärdsområde