Svara och påverka: Vad är viktigt för äldre?

Publicerad: 18.10.2021 8.04Uppdaterad: 18.10.2021 9.06

Vi kartlägger Esbobornas åsikter och tankar om vad som är viktigt för äldre.

Det är viktigt för oss att Esboborna kan leva ett fullödigt liv också när de blir äldre. Esbobornas uppfattningar och tankar om ett gott liv som äldre har samlats i planen Ett fullödigt liv som äldre. Planen styr åt vilket håll vi utvecklar välfärden bland äldre Esbobor. Den förra planen omfattade åren 2019–2021 och nu uppdateras den för åren 2022–2025. Vi vill i samband med uppdateringen höra Esbobornas åsikter om vad som är viktigt när man börjar nå en högre ålder.

Esbobor i alla åldrar kan svara på frågorna ända fram till 12.11.2021. Du deltar i enkäten anonymt.

Svara på enkäten på webben(extern länk). Om du vill svara på papper, kan du be om att få enkäten och ett returkuvert på Seniorrådgivningen Nestor. Du kan be om pappersblanketter fram till 12.11. Svar som inlämnas på papper ska vara framme hos oss senast 30.11.2021.

 

Ditt svar är viktigt för oss!  Kom med och påverka!

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD