Spårjokerns bana mellan Kägeludden och Vermo är färdig

7.10.2021 5.53Uppdaterad: 7.10.2021 6.34

Spårjokerprojektets avsnitt i Esbo är färdiga, med undantag för ändhållplatsen. Nu finns ett sammanhängande dubbelspår från Kägeludden via Alberga till Helsingfors gräns. Största delen av arbetet med Spårjokerns avsnitt i Esbo blir klart under 2021. Av alla byggarbeten för Spårjokern var 71,5 procent färdiga i slutet av september 2021, och man har byggt 19,7 kilometer dubbelspår.

En viktig milstolpe i Spårjokerprojektets avsnitt i Esbo nåddes i slutet av september. Nu finns ett sammanhängande dubbelspår från Granövägen på Kägeludden via Alberga ända till Helsingfors gräns. Rälsen kopplades ihop den 30 september, då en anordning för rälsrörelse monterades vid den norra ändan av Impilaxbron över Åboleden. För avsnittet i Esbo saknas spår nu endast på Kägeludden, där Spårjokerns ändhållplats byggs.

Spårjokerns spår går från Kägeludden via Alberga till Vermo. Snabbspårvägens ändhållplats byggs i närheten av Kägeluddens metro-station.Bild: Raide-Jokeri

Byggandet av Esbos andel av Spårjokern har gått framåt i rask takt, och i samband med detta har man också förbättrat den övriga stadsinfrastrukturen. ”I samband med byggandet av snabbspårvägen Spårjokern har vi också gjort en betydande insats för att förnya annan infrastruktur, såsom vattentjänstnätverket samt gång och cykelvägarna. På detta sätt har vi velat säkerställa att staden inte under den närmaste tiden behöver inleda egna infrastrukturrenoveringsprojekt på dessa gator och därmed störa områdets invånare igen”, berättar Esbo stads projektchef Mira Saarentaus.

På Travvägen har alla gatans strukturer förnyas i samband med byggandet av spårvägen. Kontaktledningar har redan installerats på Travvägen.Bild: Raide-Jokeri

Största delen av arbetet med Spårjokerns avsnitt i Esbo blir klart i år. Arbetet med ändhållplatsen på Kägeludden och en del arbeten på Otnäsvägen fortsätter ännu 2022. Installationen av kontaktledningar och tekniska system såsom kameraövervakning på Travvägen syns i landskapet när mark- och banarbetena har slutförts.

”Spårjokern är en betydande ny transportform för Esbo, och projektet stöder stadens koldioxidneutralitetsmål. Spårjokerns linje ansluter i Alberga till den befintliga strandbanan och den framtida stadsbanan i Esbo samt i Otnäs och på Kägeludden till metron, och förbättrar på så sätt spårtrafikförbindelserna”, poängterar Saarentaus. I och med projektet har byggandet av verksamhetslokaler och bostäder längs linjen, i synnerhet i Vermo och på Kägeludden, också ökat.

Av alla byggarbeten för Spårjokern var 71,5 procent färdiga i slutet av september 2021, och man har byggt 19,7 kilometer dubbelspår. Spårjokerns linje är totalt 25 km lång. 9 kilometer finns i Esbo och 16 i Helsingfors. Trafiken på snabbspårvägen är tänkt att börja i januari 2024.

Läs den ursprungliga nyheten på Spårjokerns webbplats.(extern länk)

  • Stadsutveckling
AlbergaHagalund