Raide-Jokerin raiteet valmiina Keilaniemestä Vermoon

1.10.2021 11.01Päivitetty: 1.10.2021 13.05

Raide-Jokeri-projektin Espoon osuuden raiteet ovat valmiina päätepysäkkiä lukuun ottamatta. Yhtenäistä kaksoisraidetta on nyt Keilaniemestä Leppävaaran kautta Helsingin rajalle saakka. Valtaosa Raide-Jokerin Espoon osuuden töistä valmistuu vuoden 2021 aikana. Kaikista Raide-Jokerin rakennustöistä on syyskuun 2021 lopussa valmiina 71,5 prosenttia, ja kaksoisraidetta on asennettu 19,7 kilometriä.

Raide-Jokeri-projektin Espoon osuudella saavutettiin tärkeä virstanpylväs syyskuun lopussa. Yhtenäistä kaksoisraidetta on nyt Keilaniemestä Kuusisaarentieltä Leppävaaran kautta Helsingin rajalle saakka. Kiskot saatiin yhdistettyä 30. syyskuuta, kun Turunväylän ylittävän Impilahdensillan pohjoispäätyyn asennettiin kiskonliikuntalaite. Espoon osuudella raiteita puuttuu enää Keilaniemestä, jossa rakennetaan Raide-Jokerin päätepysäkkiä.

Raide-Jokerin raiteet kulkevat yhtenäisinä Keilaniemestä Leppävaaran kautta Vermoon saakka. Pikaraitiotien päätepysäkkiä rakennetaan Keilaniemeen metroaseman tuntumaan.Kuva: Raide-Jokeri

Espoon osuudella Raide-Jokerin rakentaminen on edennyt vauhdilla, ja sen yhteydessä on parannettu myös muuta kaupunki-infraa. "Olemme uusineet Raide-Jokerin raitiotien rakentamisen yhteydessä merkittävällä panoksella myös muuta infraa, kuten vesihuoltoverkostoa sekä jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Tällä on haluttu varmistaa, että näillä kaduilla ei tarvitse heti käynnistää kaupungin omia infran perusparannushankkeita ja siten häiritä alueen asukkaita hetkeen uudelleen", kertoo Espoon kaupungin hankepäällikkö Mira Saarentaus.

Ravitiellä kaikki kadun rakenteet uusittiin raitiotien rakentamisen yhteydessä. Ravitielle on asennettu jo ajolangatkin.Kuva: Raide-Jokeri

Valtaosa Raide-Jokerin Espoon osuuden töistä valmistuu tämän vuoden puolella. Keilaniemen päätepysäkin ja osa Otaniementien töistä jatkuvat vielä vuonna 2022. Raitiotien ajolankojen ja teknisten järjestelmien, kuten kameravalvonnan, asentaminen näkyy maastossa maan- ja radanrakennustöiden valmistuttua.

"Raide-Jokeri on Espoolle merkittävä uusi kulkumuoto, ja hanke tukee kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Raide-Jokerin linja linkittyy Leppävaarassa nykyiseen rantarataan ja tulevaan Espoon kaupunkirataan sekä Otaniemessä ja Keilaniemessä metroon ja parantaa raideliikenteen yhteyksiä", korostaa Saarentaus. Hankkeen myötä toimitila- ja asuntorakentaminen linjan varrella, erityisesti Vermossa ja Keilaniemessä, on lisääntynyt.

Kaikista Raide-Jokerin rakennustöistä on syyskuun 2021 lopussa valmiina 71,5 %, ja kaksoisraidetta on valmiina 19,7 kilometriä. Kokonaisuudessaan Raide-Jokerin linja on 25 kilometrin pituinen. Siitä yhdeksän kilometriä sijoittuu Espooseen ja 16 kilometriä Helsinkiin. Pikaraitiotien liikennöinti on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024.

Lue alkuperäisen uutisen Raide-Jokerin verkkosivuilta(ulkoinen linkki)

  • Kaupunkikehitys
LeppävaaraTapiola