Representanter för Västra Nyland har utsetts till den politiska övervakningsgruppen för HUS-beredningen

Publicerad: 29.10.2021 12.53

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde utsåg presidiet för övervakningsgruppen för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, det vill säga Henrik Vuornos, Tiina Elo och Maria Guzenina, till den politiska övervakningsgruppen för HUS-beredningen.

För beredningen av den politiska övervakningsgruppens verksamhet utsågs medlemmen i HUS-beredningsgruppen Jaana Koskela.

Till arbetarskyddschef för Västra Nylands välfärdsområde utsågs beredningsdirektör Kimmo Markkanen fram till 31.12.2022. Han är arbetarskyddschef för den personal som träder direkt i välfärdsområdets tjänst, till exempel beredningsdirektörerna. Beslutet påverkar inte den personal som är anställd hos Västra Nylands kommuner och räddningsverk och som övergår i välfärdsområdets anställning först 1.1.2023.

Sammanträdesmaterial(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde