Pihlajalinna ansvarar för tjänsterna vid Esbo stads utlagda hälsostation från 1.1.2022

13.10.2021 7.15

Pihlajalinna ansvarar för verksamheten vid Esbo stads utlagda hälsostation från början av 2022. Pihlajalinna producerar hälsostationstjänsterna på uppdrag av Esbo stad. Tjänsterna och klientavgifterna är samma som på stadens egna hälsostationer. Den utlagda hälsostationen finns i Mattby och den ansvarar för närvarande för hälsostationstjänsterna för invånarna i bland annat Kvisbacka, Storåkern och Hemtans.

”Den utlagda hälsostationen är en del av modellen med flera producenter enligt Berättelsen om Esbo. Pihlajalinna har lång erfarenhet av att producera offentliga social- och hälsovårdstjänster och jag tror att tjänsterna fortsätter att vara av mycket hög kvalitet i Mattby”, säger Esbo stads hälsovårdsdirektör Markus Paananen. ”Öppnandet av hälsostationen har planerats i gott samarbete och vårt mål är att övergången ska vara smidig ur klienternas synvinkel.”

”Vi producerar högklassiga läkar- och skötarmottagningstjänster enligt en ny teammodell där tillgången till tjänsten är snabb. Digitala tjänster i form av distansmottagningar är en del av hälsostationens tjänster. De som behöver en långvarigare vårdrelation får en egen kontaktperson", berättar distriktsdirektören för Pihlajalinna Uusimaa Riia Siivikko.

Hälsostationen kommer att finnas på adressen Biskopsporten 10, på 5 våningen. Den kommer alltså att finnas i samma byggnad där den utlagda stationen också för närvarande är, men på en annan våning. Namnet på den utlagda hälsostationen har ännu inte beslutats.

Upphandlingen av den utlagda hälsostation konkurrensutsattes när avtalsperioden för Oma Lääkärisi Mattby upphörde. Pihlajalinna vann konkurrensutsättningen. Esboborna som har varit klienter vid Oma Lääkärisi Mattby enligt befolkningsansvaret överförs automatiskt till Pihlajalinna. De klienter som berörs av ändringen kommer att få information per brev under slutet av året.

I Esbo finns åtta hälsostationer, två servicesedelsstationer i Esbo centrums område samt en utlagd hälsostation i Mattby.

  • Hälsostation
Mattby