Mödra- och barnrådgivningens verksamhet från 20.10.2021

22.10.2021 6.06

Kom ihåg att du måste vara frisk när du kommer till rådgivningsbyrån. Tvätta händerna eller använd handsprit när du kommer till rådgivningen och när du avlägsnar dig. Använd ansiktsskydd under hela besöket.

Vi önskar fortsättningsvis att du inte tar med dig flera personer när du besöker rådgivningen, så att vi kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd i väntrummen. I lokaler som besöks av social- och hälsovårdens klienter och patienter är det viktigt att minimera eventuella exponeringar och smittor på grund av både klienter och personal.

Influensavaccinering

Influensavaccineringen inleds 1.11.2021. Rådgivningens webbtidsbokning för vaccineringstider öppnar måndag 25.10. I år är största delen av rådgivningens vaccinationstider på lördagar. Det går också att bli vaccinerad i samband med ett rådgivningsbesök.

Observera att Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort ändringar i riktlinjerna för vem som får en gratis influensavaccination. Mer information på THL:s webbplats Vem får gratis influensavaccin?(extern länk)

Mödrarådgivningens tjänster för gravida

Rådgivningsbesöken för gravida utförs enligt det normala programmet, med undantag av det första läkarbesöket under graviditetsvecka 17–18, som ordnas vid behov. Det första besöket efter förlossningen ordnas i regel på rådgivningsbyrån.

Barnrådgivningens tjänster

De regelbundna undersökningarna för barn på 0–1 år utförs som normalt.

Besöken hos hälsovårdare för barn på 2 och 5 år ordnas enligt behov. Tider kan bokas endast via rådgivningens telefontjänst, tfn 09 8162 2800, vardagar kl. 8.30–13.30.

För de övriga barnen i lekåldern försöker vi hitta en tid enligt det normala undersökningsprogrammet inom ramarna för tidsbokningens situation.

Övriga tjänster

Den öppna rådgivningen betjänar med tidsbokning – boka tiden per telefon.

Till den öppna webbrådgivningen kan du boka tid på adressen espoo.terveytesi.fi.

En del av rådgivningsbesöken kan fortfarande skötas på distans.

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och telefonrådgivning, tfn 09 8162 2800 har öppet vardagar kl. 8.30–13.30.

Rådgivningschatten betjänar mån–fre kl. 10–13 (på svenska och finska).

Tidsbokning på webben: du kan kontrollera, flytta och avboka dina bokade mottagningstider och reservera en del rådgivningsbesök på adressen espoo.terveytesi.fi(extern länk)

  • Mödra- och barnrådgivning