Internationellt evenemang om artificiell intelligens samlar de främsta inom området i Esbo

Publicerad: 22.10.2021 10.01

Tillsammans med sina samarbetspartner ordnar Esbo stad ett internationellt toppevenemang kring artificiell intelligens i Otnäs den 4 november 2021. Det är möjligt att delta i evenemanget virtuellt varifrån som helst i världen. Under evenemanget försöker man hitta olika sätt hur den offentliga och privata sektorn samt forskarna tillsammans ska kunna bygga upp en hållbar framtid genom att utnyttja artificiell intelligens.

För ordnandet av evenemanget AI Finland & AI Day 2021 svarar Esbo stad i samarbete med Business Finland, arbets- och näringsministeriet samt Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI.  

”Vi vill bygga en socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid. Det innebär att artificiell intelligens bör kunna utnyttjas effektivt. Det vill vi tillsammans med våra samarbetspartner arbeta för”, säger Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä

Evenemangets huvudtema är ledning genom inflytande och prognostisering med hjälp av artificiell intelligens. Under evenemanget görs även en djupdykning i rymdbranschen, kvantteknik, hälsa, 6G samt regleringen av artificiell intelligens och dess etiska aspekter.  

”De finländska företagen och den finländska forskningen inom artificiell intelligens hör till den absoluta världstoppen. Vårt mål med evenemanget AI Finland & AI Day 2021 är att koppla samman dem i ett nätverk, presentera den finländska kompetensen för utländska företag och investerare samt bygga ett globalt AI-ekosystem här”, säger chefen för programmet AI Business, Outi Keski-Äijö, vid Business Finland. 

”Sådana här evenemang är en bra möjlighet att hitta nya och effektiva tillfällen för samarbete. För modern AI-teknik finns det användningsmöjligheter inom så gott som alla områden i samhället. Tack vare de finländska AI-forskarnas långsiktiga arbete, som pågått i flera årtionden redan, finns det gedigen och unik kompetens i vårt land. För de som tillämpar artificiell intelligens ger innovationer där den här kompetensen kan utnyttjas den största nyttan och konkurrensfördelen”, säger FCAI:s vice direktör Petri Myllymäki

Artificiell intelligens är inte till för en liten krets  

Enligt den nyligen publicerade rapporten Global Startup Ecosystem 2021 (GSER)(extern länk) är Helsingforsregionen bland de 20 bästa stadsregionerna i världen på listan över stigande startupekosystem. Enligt beräkningarna i rapporten har startupekosystemet under de senaste 2,5 åren genererat ett tilläggsvärde på 5,6 miljarder euro för Helsingforsregionen och gett totalt 469 miljoner euro i finansiering i tidigt skede. 

Helsingforsregionen utmärker sig i synnerhet genom det att det här finns många experter inom artificiell intelligens, big data, analys samt spelbranschen och digital hälsa. Dessutom har regionen omfattande stödresurser inom startupverksamheten inom dessa områden. I rapporten konstateras också att det lönar sig för startupföretag att flytta till Helsingforsregionen på grund av den goda tillgången till experter inom just dessa områden. 

”Det finns utmärkt AI-kompetens i Finland. Målet för det nationella programmet Artificiell intelligens 4.0, som startats av arbets- och näringsministeriet, är att säkerställa att Finland hör till de ledande länderna inom digitaliseringen också i framtiden. Vi bör ägna särskild uppmärksamhet åt små och medelstora företag, åt att öka mängden digitala investeringar och åt det europeiska samarbetet”, säger näringsminister Mika Lintilä

”För att vi även framöver ska kunna garantera att vi har tillräckligt med experter inom artificiell intelligens och kompetens inom området, vill vi genom detta evenemang föra artificiell intelligens närmare människan och visa att det inte endast är något för en liten krets. Huvudsaken är hur vi gör saker tillsammans: hur används artificiell intelligens i byggandet av en hållbar framtid, hur får vi mer livskraft i stadssamhällen med hjälp av ledning genom data, information och effektivitet”, säger Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör vid Esbo stad.  

Evenemanget är ett hybridevenemang, och programmet hålls i huvudsak på engelska.  

Representanter för media är välkomna till evenemanget i Dipoli. För att delta krävs förhandsanmälan: 

Mari Ala-Mikkula 
Marknadsförings- och kommunikationschef, Esbo stad 
tfn 043 826 7495 
mari.ala-mikkula@espoo.fi

AI Finland är ett regionalt ambulerande koncept som ägs av Business Finland samt arbets- och näringsministeriet och som årligen samlar företag och spetsforskning inom olika teman och områden. Det första AI Finland ordnades i Tammerfors år 2020 och fokuserade på smart produktion med hjälp av artificiell intelligens. AI Day är ett årligt evenemang som ordnas av Finlands center för artificiell intelligens, Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI, i samarbete med Suomen tekoälyseura och som samlar forskarsamhället, forskare, företagsfältet och offentliga aktörer. År 2021 slås dessa två evenemang ihop. Evenemanget hålls på engelska. Vid sidan av det gemensamma evenemanget ordnas evenemanget ETAIROS på finska. Forskningsprojektet ETAIROS främjar tillämpning av artificiell intelligens på ett etiskt sätt inom olika områden av affärslivet och inom den offentliga förvaltningen.  

Mer information: 

Heli Hidén 
Utvecklingskonsult, Esbo stad 
tfn 040 801 9930 
heli.hiden@espoo.fi 

Medieförfrågningar: 

Mari Ala-Mikkula 
Marknadsförings- och kommunikationschef, Esbo stad 
tfn 043 826 7495 
mari.ala-mikkula@espoo.fi 

--- 

Läs mer på evenemangets webbplats.

  • Företagande