Hjälp och anvisningar för behandling av urinvägsinfektion på Omaolo

Publicerad: 19.10.2021 9.31

Esbo har tagit i bruk en symtombedömning för urinvägsinfektion på tjänsten Omaolo. Genom att svara på frågorna kan du själv bedöma när du ska söka vård och vilket slags vård du behöver. Du får också veta hur du själv kan behandla dina symtom, utan att du behöver vänta i telefonkö eller besöka en hälsostation, också under de tider då våra hälsostationer har stängt. Frågorna grundar sig på forskningsbaserad kunskap och är avsedda för 18–75-åriga kvinnor.

Esbo har tagit i bruk en symtombedömning för urinvägsinfektion på tjänsten Omaolo. På Omaolo får du hjälp med hur du ska behandla urinvägsinfektion utan att du behöver vänta i telefonkö eller besöka en hälsostation, också under de tider då hälsostationerna har stängt. Du hittar symtombedömningen på Omaolo/Urinvägsinfektion(extern länk)

Symtombedömningen är avsedd för kvinnor på 18–75 år

Svara på frågorna om det svider då du urinerar eller om du har ett ökat urineringsbehov. Med detta menas till exempel att du måste gå på toaletten oftare än vanligt. Frågorna hjälper dig att bedöma när och vilket slags vård du ska söka dig till och hur du själv kan behandla dina symtom. Frågorna bygger på forskningsbaserad kunskap, såsom rekommendationerna i God medicinsk praxis. I vissa fall kan du till exempel få ett recept på antibiotika som skickas direkt till apoteket. Tjänsten hänvisar dig också att ta kontakt med en hälsostation om det ser ut att behövas. För att skicka dina svar till ett proffs behövs stark autentisering med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Frågorna är avsedda för kvinnor på 18–75 år, eftersom de bygger på forskningsbaserad kunskap som samlats in från åldersgruppen. För andra åldersgrupper och män måste sjukvårdspersonal bedöma kvaliteten på symtomen och den behandling som behövs.

Vad är Omaolo?

Omaolo är en hälsovårdstjänst på webben. I Omaolo hittar du social- och hälsovårdstjänster snabbt och tillgängligt, dygnet runt. I Omaolo kan du bedöma ett enskilt symtom eller ett hälsoproblem. Utgående från dina svar får du en rekommendation för vad du ska göra och hur du ska behandla problemet. De rekommendationer Omaolo ger är alltid individuella. De bygger på aktuella vetenskapliga forskningsrön och på gemensamma nationella kriterier.

Du kan använda alla symtombedömningar i Omaolo, men för närvarande kan du endast få kontakt med sjukvårdspersonalen i Esbo via symtombedömningarna för urinvägsinfektion och corona. Vi utvidgar vårt utbud under vårens lopp.

Mera information på www.omaolo.fi(extern länk)

  • Studerandehälsovården
  • Hälsostation