Ett bostadskvarter och företaget Kemiras nya hus byggs på Rusthållsbrinken nära den blivande metrostationen i Finno

Publicerad: 22.10.2021 6.20Uppdaterad: 22.10.2021 7.34
Illustration från sydväst.
Illustration från sydväst.Bild: JKMM Architects.

Syftet med planeringen är att förtäta befintlig stadsstruktur vid goda kollektivförbindelser. Den framtida metrostationen i Finno ligger på promenadavstånd, en halv kilometer från Rusthållsbrinken.

Rusthållsbrinken ligger mellan Mattby och Kaitans i norra delen av Finno, på tomten med Kemiras nuvarande forskningsinstitut. Planeringsområdet omfattar cirka 5,5 hektar.

Kemiras tidigare huvudkontor och övriga byggnader i området rivs och ett nytt hus för företaget och ett laboratorium byggs i stället. Även butiker på gatuplan, en dagligvarubutik samt en kafé-restaurang byggs på Rusthållsbrinken.

Rusthållsbrinken utvecklas till ett ekologiskt och tättbebyggt område med bostäder och arbetsplatser där man vid planeringen har fäst särskild uppmärksamhet vid såväl fasadernas särpräglade och omväxlande utseende som en levande gatubild och gröna gårdar.

Den gröna kärnan av hela området är en trivsam park på cirka 1,5 hektar med en plan för spel och lekar samt områden för vistelse. Det byggs ett stråk för fotgängare och cyklar genom parken till Finno metrocentrum, samt ett annat till den östra delen av planeringsområdet längs vilket man lätt kan ta sig till den framtida skolan och dito daghemmet.

Den norra delen byggs ut till ett tättbebyggt arbetsplatsområde där förtagen flexibelt kan använda arbetslokaler efter behovet. Planeringsområdet omfattar cirka 5,5 hektar.

Det kommer att finnas cirka 2 000 invånare i området och målet är få cirka 1 2000 arbetsplatser till det.

Energikriterier styr byggandet

Esbo stad tillämpar energikriterier i Finno med vilka man kan följa principerna för hållbart byggande och tillämpa lämpliga energilösningar på platsen. Jordvärme, solenergi och fjärrvärme kan utnyttjas på Rusthållsbrinken.

Esbo stad tillämpar energikriterier i Finno med vilka man kan följa principerna för hållbart byggande och tillämpa lämpliga energilösningar på platsen. Jordvärme, solenergi och fjärrvärme kan utnyttjas på Rusthållsbrinken.

Mer information:
Arkitekt Pasi Mäkinen 
pasi.makinen@espoo.fi

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
Esboviken