Esbo stärker det internationella samarbetet kring kontinuerligt lärande

8.10.2021 8.03Uppdaterad: 19.10.2021 6.43
Osans stadsdirektör Kwak Sang-Wook

Esbo stad och den sydkoreanska staden Osan har kommit överens om ett samarbete som ska stärka det kontinuerliga lärandet i städerna. Samarbetet startar med kompetensdelning och frågor kring e-sport. Tanken är också att erbjuda ungdomar från Esbo möjligheter att lära sig om och bli bekanta med Sydkoreas språk och kultur, staden Osan och dess ungdomar.

Det femåriga samarbetet formas steg för steg efter städernas behov. En stor del av samarbetet sker med hjälp av distansförbindelser. 

Lärande, hållbar utveckling och UNESCO-samarbete förenar 

Esbo och Osan har byggt upp sitt samarbete redan i flera års tid. Representanter för städerna har träffat varandra i UNESCOs nätverk av lärande städer(extern länk), där Esbo 2015 bland de första belönades som en föregångsstad för kontinuerligt lärande. Stadsdirektör Jukka Mäkelä besökte Osan år 2019 och Osans stadsdirektör Sang-wook Kwak har besökt Esbo två gånger. Några expertgrupper från Osan har bekantat sig med Esbos praxis för lärande. Till exempel verkstadsverksamheten i Esbo stadsbibliotek har inspirerat Osan att utveckla liknande lärmiljöer. 

“Vi är en mer framgångsrik lärande stad tack vare Esbo” sade stadsdirektör Kwak då samarbetsavtalet undertecknades vid ett digitalt distansevenemang. 

Osan är liksom Esbo en aktiv medlem i UNESCOs nätverk av lärande städer och har förbundit sig till klimatneutralitet. I Osan har det bland annat under de senaste tre åren inrättats över 100 nya invånarträdgårdar och stadens lokaler har öppnats för invånarnas studier på fritiden. Staden har profilerat sig som en barn- och familjevänlig lärande stad som satsar på invånarnas välfärd. Osan har 240 000 invånare och ligger 20 kilometer söderut från huvudstaden Seoul.  

Tillsammans mot en önskad framtid 

Det nya samarbetet är ett bra exempel på ett partnerskap som gynnar bägge parter. Finland och Sydkorea hör till världens ledande informationssamhällen, och både Esbo och Osan satsar på att utveckla kontinuerligt lärande. I början av samarbetet är avsikten att med hjälp av distansförbindelser dela god praxis och kunnande kring lärande. Till exempel färdigheter i hållbar utveckling, digitalt lärande och välmåendets betydelse för lärande intresserar båda städerna.  

Sydkorea är framgångsrikt i e-sport och vid Osans universitet startar ett nytt e-sportprogram år 2022. Också Esbo utvecklar möjligheter till studier, hobbyer och företagande inom e-sport. Målet är att föra samman dem som sysslar med e-sport i Esbo och Osan så att de kan dela med sig av sitt kunnande. 

Städerna har också som mål att kartlägga samarbetsmöjligheter som intresserar unga. Att lära sig om omvärlden och om olika språk och kulturer är en central del av målen för lärande både i Sydkorea och Finland.  

Stadsdirektör Jukka Mäkelä undertecknade samarbetsavtalet vid ett distansevenemang 29.9.2021.