Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde har godkänts

Publicerad: 8.10.2021 11.31

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022.

Dessutom beslutade man ansluta sig till DigiFinland Oy:s upphandlingsring, som gäller upphandlingar i anslutning till arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter. Man gav också ett utlåtande om utkastet till förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården för Finlands program för hållbar tillväxt 2021–2025.

Beredningsorganet håller vid behov ett extra sammanträde 15.10.2021.

Sammanträdesmaterial(extern länk)

Välfärdsområdets beslut, webbplats(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde