Bättre tjänster på Strandpromenaden i Esbo

28.10.2021 13.36Uppdaterad: 29.10.2021 12.02

Esbo stad föreslår nya restaurang- och kaféaktörer på två platser vid Strandpromenaden i Esbo. I Sökö strand och Gäddvik föreslås restauranger som har öppet året om och att det i samband med restaurangerna också ska finnas andra tjänster som anknyter till användningen av stranden.

Illustration över Klobbenin Loisto, som planeras i Sökö strand och som ska omfatta restaurang och bastu. Byggnadens storlek och utseende klarnar under den vidare planeringen. Bild: Kassiopeia Finland Oy

Sammanlagt inkom 14 ansökningar. Urvalskriterierna var ansökningarnas allmänna kvalitet, de sökandes tidigare erfarenheter av motsvarande verksamhet, ekonomiska resurser samt hur väl planerna ekonomiskt sett kan genomföras. 

Målet är att möjliggöra långvarig verksamhet, så staden ingår arrendeavtal på 25 år med aktörerna. För de två nu utvalda aktörerna föreslås reserveringar som gäller till slutet av 2022. Hur byggnaderna och tjänsterna kommer att genomföras klarnar vid planeringen.

Restauranger och bastu 

I Sökö strand föreslås en byggnad för en restaurang och bastu, som har öppet året om. Byggnaden skulle ha två våningar och träfasad. Projektets arbetsnamn är Klobbenin Loisto. Förslaget tar hänsyn till tjänster för den allmänna badstranden och till tillgänglighet. I planer har badstrandens offentliga toaletter och badvakternas lokaler placerats i byggnaden. Till projektets styrka räknades också solpanelerna på taket och användningen av jordvärme. På tomten planeras tre bilplatser och ett större antal cykelplatser. Dessutom kan de kunder som anländer med bil utnyttja badstrandens parkering. För projektet ansvarar Esboföretaget KF Restaurants Oy, som också sköter strandrestaurangen Nokkalan Majakka. 

I Toppelund i Gäddvik planeras kafé- och restaurangverksamhet. Byggnaden Fokka, som ska ha träfasad, kommer att ha lokaler för vindsurfare. I samband med lokalerna planeras en parkeringsplats för 30 bilar. I byggnadens båda våningar planeras uteservering och dessutom plats för 70 kunder inomhus. Förslaget av Tuomo Vähätiitto, Karri Kivelä och Mikko Salminen fick beröm för att det är tillgängligt, har plats för cyklar och för att det är ljust. 

 

Illustration över restaurangbyggnaden Fokka som planeras i Toppelund. Byggnadens placering, storlek och utseende klarnar under den vidare planeringen.Bild: Arbetsgruppen Toppelundin Fokka.

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion behandlar ärendet på sitt möte måndag 1.11. Ansökningstiden för kafé- och restaurangaktörer vid Strandpromenaden var 29.3–10.6. Förutom till Sökö strand och Toppelund efterlystes också en aktör till Björnviken, men de två inkomna ansökningarna fyllde inte kraven. 

Strandpromenaden är en unik och livlig rekreations- och friluftsled längs havsstranden i Esbo. Den är nästan 40 kilometer lång och sträcker sig från Bastvik ända till Bredvik. Längs med promenaden finns många kaféer och restauranger, som de två nya föreslagna aktörerna kan komplettera genom att ha öppet året om. 

  • Stadsutveckling
EsbovikenMattbyHagalund