Ute efter hundra partner för att främja hållbar utveckling

Publicerad: 15.9.2021 9.42

Kolneutralt Esbo skapas i samarbete med företag och forskningsinstitut. Ett nytt ekosystemprojekt ger fart åt den gröna övergången.

Text: Petja Partanen
Publicerad i Länsiväylä den 31 mars 2021

 

Klimatförändringen stoppas i städer i vilka över hälften av jordens befolkning redan bor. Esbo vill visa för resten av världen hur arbetet ska göras.  Städerna spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringen. Esbo vill gå i bräschen när det gäller att utveckla nya lösningar.

– Hållbara stadslösningar skapas genom samarbete mellan städer, företag och forskarsamhället, säger Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling i Esbo. 

Programarbetet för hållbar utveckling som inleddes i Esbo 2013 har på knappt tio år fått en bra start. 

– Tiotals företag, stora och små, är redan med. Vi vill ytterligare stärka detta nätverk, säger Laitala. 

Projektchef Mari Päätalo ansvarar för ett nytt projekt som bygger upp ett ekosystem för hållbar tillväxt i Esbo. Ett praktiskt mål för detta är att fördubbla antalet företag och andra partner som man har ett nära samarbete med. 

– Lösningar för att minska utsläpp uppstår i företagen. Samtidigt skapas jobb och affärsverksamhet, säger Mari Päätalo.

EU:s återhämtningspengar för smart användning

Ekosystemprojektet bygger upp samarbete för att EU:s återhämtningspengar för coronakrisen skulle användas så klokt som möjligt för utvecklingsarbetet i företag, forskningsinstitut och staden. Finland är en nettobetalare i återhämtningen från coronaviruset. Tyngdpunkten på de över 2 miljarder som kommer tillbaka till Finland finns i den så kallade gröna övergången. Den gröna övergången minskar utsläppen och skapar ny teknologi som påskyndar övergången från fossil ekonomi. 

– Återhämtningspengarna ska användas för utvecklingsarbete som har ett betydande ekonomiskt mervärde och som utvecklar hela Finlands konkurrenskraft på lång sikt, säger Pasi Laitala.

I Esbo finns goda förutsättningar för detta. Företagen och forskarsamhället kan skapa lösningar på globala utmaningar, och de stora företagen har möjligheten att utveckla dem till en lönsam affärsverksamhet. Staden måste vara en aktiv partner här. De lösningar som behövs för att bygga upp ett kolneutralt Esbo kommer i framtiden exporteras över hela världen.

Mari Päätalo säger att det behövs företag av alla storlekar för att stärka ekosystemet, från cykelreparatörer och solpanelmontörer till stora börsbolag.

– Alla företag som kan erbjuda invånarna en bättre, koldioxidsnål vardag är välkomna.

– Vi vill bygga upp Esbo till en utvecklingsmiljö som eventuella partner är intresserade av att bli del av. Vi vill också gärna höra nya utvecklingsidéer och samarbetsinitiativ, säger Pasi Laitala. 

Har ditt företag någon idé om att bygga ett hållbart Esbo?  Esbos team för hållbar utveckling når du enklast på den gemensamma e-postadressen: kestava@espoo.fi

 

Lösningsväg till ekosystemet för hållbar tillväxt (RAKKE) 

Projektet bygger upp ekosystem inom digitaliteten och den gröna övergången tillsammans med hundra företag. Pågår: 2021–2023

Mer information:

Mari Päätalo

Utvecklingschef040 639 4550
  • Hållbar utveckling
  • Innovationsarbete
  • Företagande