Skolelever gjorde de arkeologiska utgrävningarna i Björnkärr till en oförglömlig upplevelse

24.9.2021 7.21
Oppilaat löysivät Karhusuon kaivaukselta kvartsi-iskoksia.

Under de två första veckorna i september hade eleverna i Karhusuon koulu en unik möjlighet att bekanta sig med arkeologens arbete då Esbo stadsmuseums Mullankaivajat-projekt Stenålderns Björnkärr besökte skolan.

Innan de deltog i utgrävningarna fick eleverna under lektioner bekanta sig med skolans närmiljös förflutna och stenåldersmänniskornas liv. Efter lektionerna fick eleverna delta i de arkeologiska utgrävningarna, som varade i en vecka, och bland annat gräva, sålla och bekanta sig med mätinstrument. Under utgrävningarna hittade eleverna kvartsavslag och eventuellt även kvartsföremål och skärvor från lerkärl. 
”Det här har varit det roligaste i skolan den här hösten och jag tror att historia kommer att bli mitt favoritämne!” sade en av förstaklassisterna i Karhusuon koulu om sina upplevelser i stenålderns Björnkärr. 

Stenålderns Björnkärr nådde ut till alla Karhusuon koulus elever i årskurs 1-6 två gånger och sammanlagt genomfördes 15 lektioner och 18 utgrävningsverkstäder. Dessutom ordnades en guidning för allmänheten och områdets invånare vid utgrävningarna, det informerades aktivt om hur utgrävningarna fortskred på stadsmuseets sociala medier och utgrävningarna besöktes också av Yles radioredaktion. På basen av alla glada miner och ivriga utgrävare kan man konstatera att Stenålderns Björnkärr var en succé som såväl personal som elever kommer att minnas. Sammanlagt deltog 335 personer i utgrävningarna i Björnkärr.

Utgrävningsplatsen är belägen mellan Gumböle och Oitans och låg tidigare i skärgården. På platsen har det bott säljägare och senare även jordbrukare. Under 1990-talet gjordes det också utgrävningar i området och då var de äldsta fynden ca 7000 år gamla. De fynd som gjordes under utgrävningarna kommer att bevaras i Museiverkets samlingar.

De arkeologiska utgrävningarna och lektionerna som hölls på skolan ordnades med hjälp av Finska Kulturfondens Mullankaivajat-stipendium. Mullankaivajat-understödets mål är att öka intresset för vetenskapliga metoder, historia överlag och det egna närområdets förflutna bland skol- och gymnasieelever genom att ge dem en möjlighet att delta i arkeologisk forskning i deras hemtrakt. Projekten genomförs i samarbete med en eller flera lokala skolor.

  • Historia
Esbo centrum