Servicekedjan för mental hälsa för unga berättar var du får hjälp

Publicerad: 28.9.2021 8.53Uppdaterad: 8.10.2021 12.07
bild.

När man har problem med sin psykiska hälsa kan det vara svårt att komma på var man får hjälp. Därför skapade vi tillsammans med unga i Västra Nyland en tydlig servicekedja. Den berättar hur vården framskrider och vad du själv kan göra. Till paketet hör också annat nyttigt material för att stödja den psykiska hälsan.

Servicekedjan för mental hälsa för unga har tagits fram av ett team som bestod av ett antal unga västnylänningar, experter på mental hälsa som arbetar med unga samt studerande i servicedesign vid yrkeshögskolan Laurea.  

I bakgrunden finns en viktig tanke: när du vet själv vad som händer kan du vara en aktiv aktör i stället för att vara bara föremål för vården. Då kan du också lättare förbinda dig till vården. Projektchef Petri Luomaa berättar att detta kan ha stor inverkan på vårdens kvalitet och på hur vården lyckas.    

Du kan ta en titt på en testversion av servicekedjan på fisnka (Se nedan). Vård- och omsorgssamkommunen Karviainen, det vill säga Högfors och Vichtis, är de första som testar servicekedjan i praktiken.  

På servicekedjan hittar du fakta om tjänsterna och dessutom tips på vad du själv kan göra för att må bättre. Servicekedjan innehåller bland annat länkar till Mieli – Psykisk hälsa Finland rf:s material.   

Tillförlitlig information och uppmuntran hjälper när vården startar  

Familjeterapeuten och chefen Petra Sjölund på barn- och ungdomsmottagningen i Hangö jobbar med unga. Hon deltog i planeringen av den nya servicekedjan. Hon tycker att innehållet blev tillräckligt enkelt och klart.   

”Över huvud taget är det fint att det erbjuds tillförlitlig information. Man hör ofta folk säga att de inte hittar information. När det gäller unga är det viktigt att det är lätt. Det får inte finnas tio olika telefonnummer dit man borde förstå att ringa.”  

För några kan det kännas svårt eller skrämmande att starta vården. Det är alltså inget under att Sjölund ibland har uppgiften att uppmuntra och motivera.    

”Jag prackar aldrig vård på någon, utan försöker lyssna. Jag går inte heller via problemet. Jag funderar vad som är viktigt för just den här människan”, säger Sjölund.  

Trygghetskänsla och förtroende är viktiga för ungdomar    

För alla klienter, men i synnerhet för unga är det enligt Sjölund också viktigt att människan är bekant och att man talar öppet om saker och ting. Hon betonar vikten av att känna sig trygg.    

”Många saker kan vara självklara för oss experter, men de är inte det för ungdomar. Om en ung person blir överraskad till exempel av vilka som diskuterar hens angelägenheter vid ett möte, kan det påverka hur hen kan uttrycka sig.”    

Petri Luomaa säger att när man vårdar mental hälsa är det viktigt att åstadkomma en förändring till det bättre. Det kräver förutom vård och stöd också att klienten själv förbinder sig att lära sig nytt. Det är viktigt att klienten lär sig att identifiera till exempel sina känslor och orsakssammanhang. När klienten ser hur hen beter sig i olika situationer, kan hen reagera och agera på ett annat sätt.   

Luomaa ger ett vardagligt exempel:    

”Om disk som någon annan lämnat odiskad retar en kan det i bakgrunden finnas någon annan känslomässig konflikt som man inte känner igen – eller också kan bara den där disken irritera. Det är viktigt att lära sig att hantera svåra känslor.”     

Servicekedjan för mental hälsa för unga är ett led i utvecklingen av tjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde. Läs mer om Västra Nylands välfärdsområde.  

  • Välfärdsområde