Resultat av enkäten Vad önskar du av familjecentret: viktigast är att det är lätt och man möter människor

28.9.2021 9.13Uppdaterad: 8.10.2021 12.03

Familjecentren i Västra Nyland erbjuder i framtiden alla tjänster som främjar barnens och familjens välfärd, hälsa och utveckling samt tidigt stöd och tidig vård. När vi på sommaren frågade om era önskemål om tjänsterna, lyfte ni fram lätta och snabba tjänster, smidigt samarbete, kamratstöd och möten. Tack för svaren. Vi vill höra era synpunkter även i fortsättningen!

Vår enkät om familjecentren besvarades av 438 invånare i Västra Nyland. Projektcheferna Piia-Mari Söyrilä och Hanna Lehtinen, som utvecklar tjänsterna vid familjecentren, gläder sig över antalet svar och de värdefulla kommentarerna.  

”Tack så mycket till alla. Vi utvecklar tjänsterna som bäst och utnyttjar de önskemål som framfördes i enkäten i detta arbete. Era svar kommer till nytta”, säger Lehtinen.   

I enkäten lyftes särskilt fram önskemål om att   

  • tillgången till tjänsterna är snabb och lätt  

  • samarbetet mellan olika experter är smidigt  

  • det finns mer kamratstöd och möten.   

  

Att vi lyssnar har en stor betydelse  

Elisa, som bor i Vichtis, har två små barn. Hon berättar att hon lätt fått hjälp och service när hon har behövt.  

”Det har gett en bra känsla. Lite måste man ju köa överallt. Jag hade en riskgraviditet och då fick jag till exempel extra tjänster utan att behöva insistera. De ordnades ändamålsenligt och jag behövde inte kämpa eller bli ensam med mina problem”, berättar Elisa.  

80 procent av dem som svarade ansåg att det viktigaste i familjecentertjänsterna är att personalen kan möta familjen. Elisa är inne på samma linje. Enligt henne är det viktigaste för barnfamiljerna att någon tar emot och lyssnar på klienten, även om själva saken inte genast framskrider eller det inte finns lediga tider.  

”När man är hemma med små barn och helt slut är det en ganska stor sak att man får säga hur det känns och samla krafter för att göra något åt problemen. Att någon lyssnar har en stor betydelse”, säger Elisa.   

Man får be om hjälp, och det lönar sig, i alla slags saker, hellre i tid än senare.  

Kamratstöd är viktigt för föräldrarna  

Elisa har också viktiga utvecklingsidéer ur en barnfamiljs synvinkel: Många mammor är efter förlossningen mycket ensamma hemma utan vuxet sällskap, och det är också papporna när de tar sin föräldraledighet. I denna livssituation skulle kommunerna ännu aktivare kunna erbjuda möjligheter till öppna möten med andra och informera om dem.  

”Det är trist att bli ensam utan vuxenstöd eller kamratstöd.” Det kräver inte mycket att ordna träffar: kanske lite arbetstid av någon, kaffe och kex. Också nya invånare skulle på detta sätt kunna hitta nätverk”, konstaterar Elisa.   

 ”Av invånarenkäten framgår att man önskar att det är lätt att få kamratstöd och träffa andra invånare, säger Piia-Mari Söyrilä.   

Det finns ändå inte alltid deltagare i de nuvarande kamratstödsgrupperna. Söyrilä tror att utbudet och önskemålen ännu inte möts på rätt sätt.   

Hanna Lehtinen funderar på att Västra Nylands gemensamma tjänster och digitala verktyg kanske kan vara till hjälp. Hon ger ett exempel:  

”Om det inte finns tillräckligt många deltagare till exempel i Esbo, kan föräldrar till specialbarn som bor i Hangö och Grankulla delta i en gemensam grupp, träffas på distans och få kamratstöd på detta sätt.”  

Videomöten är redan vardag  

Enligt enkätsvaren är familjecentrets viktigaste närtjänster barn- och mödrarådgivningen samt skol- och studerandehälsovården. Med närtjänster avses tjänster som ligger på ett rimligt avstånd. Svaret på frågan ”Vad är den längsta sträckan du och din familj kan resa till tjänsten?” var i genomsnitt åtta kilometer.   

Enligt Elisa är det viktigt för barnfamiljerna att tjänsterna är tillgängliga. Hennes enda utmaning har haft att göra med avstånd och resor.  

”Alla har inte två bilar, och den ena föräldern kan behöva ta familjens bil för att komma till jobbet. Det är besvärligt med kollektivtrafiken. Jag hade en del att ordna för att kunna åka för att behandla min graviditetsdiabetes mitt under en arbetsdag. Kanske skulle en del av tjänsterna kunna vara mobila”, funderar Elisa.  

I enkäten svarade 64 procent att de skulle kunna använda också distanstjänster. Också Elisa förhåller sig positivt till videomöten och upplever dem som naturliga.   

”Jag skulle absolut kunna använda dem om ett fysiskt möte inte behövs. Människor är redan vana vid att använda distansverktyg.”  

Berätta om dina önskemål för oss också i fortsättningen  

Vi vill höra dina tankar också i fortsättningen. Välkommen med och påverka planeringen av familjecentertjänsterna!

Du kan kontakta oss direkt:
Piia-Mari Söyrilä (piia-mari.soyrila@esbo.fi) Hanna Lehtinen (hanna.ma.lehtinen@esbo.fi) 

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde