Rekrytering av beredningsdirektörer för Västra Nylands välfärdsområde har inletts

Publicerad: 16.9.2021 8.37Uppdaterad: 14.10.2021 14.02

Ansökningstiden för uppgifter som beredningsdirektörer för styrnings- och stödserviceprocesserna inom Västra Nylands välfärdsområde pågår 16–24.9.2021. Vi söker åtta beredningsdirektörer med ansvar för ekonomi, personal, IKT och digitala lösningar, förvaltning, upphandling, stödtjänster, kommunikation och delaktighet samt räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. Beredningsdirektörernas anställningar varar till utgången av 2022.

"Vårt mål är att bygga Finlands bästa välfärdsområde. Beredningsdirektörerna ansvarar för att välfärdsområdets verksamhet inleds på ett säkert sätt och att välfärdsområdet har förutsättningar för en resultatrik verksamhet”, säger Sanna Svahn, som leder beredningen av Västra Nylands välfärdsområde.

Rekryteringen av de beredningsdirektörer som ansvarar för social- och hälsovården är under beredning. Beslut om att inleda dessa rekryteringar fattas senare.

Annonser om uppgifterna som beredningsdirektörer i Kommunrekry-systemet(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde
  • LU-sote