Rekrytering av beredningsdirektörer med ansvar för tjänstehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde börjar snart

Publicerad: 24.9.2021 9.07

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade inleda rekrytering av beredningsdirektörer som ansvarar för tjänstehelheterna inom social- och hälsovården.

Uppgiftsområdena för de beredningsdirektörer som ansvarar för tjänstehelheterna är:

  • barn, unga och familjer
  • vuxna
  • äldre.

 

Uppgiftsområdena omfattar social- och hälsovården. Om uppgiftsfördelningen i fråga om tjänster som gäller alla åldersgrupper avtalas särskilt. Uppgifterna ledigförklaras så snart som möjligt.

Den tidigare inledda ansökningstiden för uppgifterna som beredningsdirektörer för styrnings- och stödtjänsterna samt för räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården går ut 24.9. Meddelande(extern länk)

Dessutom beslutade man sig för att ansluta sig till Esbo stads pågående upphandlingar. Västra Nylands välfärdsområde befullmäktigar Esbo stad att på välfärdsområdets vägnar sköta konkurrensutsättningsförfarandena för upphandlingarna och fatta upphandlingsbeslut i ärendet för Västra Nylands välfärdsområde. Västra Nylands välfärdsområde ingår egna upphandlingskontrakt om upphandlingarna och ansvarar självt för avtals- och leverantörshanteringen under kontraktsperioden.

Sammanträdesmaterial 23.9.2021(extern länk)

 

  • Välfärdsområde