Kunskaper är värdefulla – ungdomarnas lika möjligheter till att identifiera och utveckla sitt kunnande

Publicerad: 6.9.2021 7.43Uppdaterad: 8.9.2021 7.33
Alexander Wessbergs specialkompetens är freestyle-fotboll.Bild: Heidi Turunen

Alexander Wessberg, 26, grundade företaget och deltog i Esbo stads och Ekonomi och ungdom TAT:s program Kesäyrittäjä (Sommarföretagare). I sin egen freestyle-fotbollsskola undervisar han barn och ungdomar i tekniktricks och att ”tämja bollen”.

Alexander Wessberg, 26, spelade fotboll som barn, beundrade Maradonas och Ronaldinhos bollhanteringsfärdigheter och jämförde sina egna färdigheter med kompisarna. Viljan att visa och tävla drev dem att öva tricks upp till flera timmar. Hans eget intresse gick över från traditionell fotboll till freestyle-fotboll som handlar om att göra imponerande och svåra bolltricks.

- Jag började skolan ett år senare än min egen åldersgrupp. På grund av min hörselnedsättning och finlandssvenskhet hörde jag till två minoriteter i min finskspråkiga skola och jag passade inte så bra in. Bollen blev min fristad och jag tränade i ett flowtillstånd utan tidskänsla.

Alexander fick sina första erfarenheter av uppträdande i tävlingen Talent Finland, där han gick vidare till direktsändningar. Han började uppträda som gatukonstnär och på olika evenemang, vann sammanlagt fyra finska mästerskap i grenen och tävlade bland världens freestyleelit i internationella tävlingar.

Numera är Alexander även företagare. I sin freestyle-fotbollsskola undervisar han barn och ungdomar i tekniktricks och att ”tämja bollen”. Sommaren 2021 deltog han i Esbo stads och Ekonomi och ungdom TAT:s program Kesäyrittäjä (Sommarföretagare). Programmet lär ut entreprenörskapsfärdigheter och hjälper ungdomar att pröva sin egen företagsidé med personlig handledning. 

Vi behöver hela Esbos gemensamma arbete för att utnyttja alla ungdomars färdigheter

Att stödja ungdomarnas entreprenörskapsfärdigheter genom programmet för sommarföretagande är en del av en bredare helhet av gärningar och åtgärder, med vilken vi bygger upp tjänster som främjar de grundläggande färdigheterna samt ger ungdomarna möjlighet till att identifiera och utveckla sina färdigheter.

- Vår vision är att skapa en kompetensgaranti i Esbo där alla ungdomar i Esbo har lika möjligheter till att utveckla sina grundläggande färdigheter, och dessa färdigheter stöder ungdomarna i att klara sig i samhället i deras studier, arbetsliv och vardag, säger Kirsi Eskelinen från Sysselsättning Esbo.

Visionen genomförs i samarbete med grundskolorna i Esbo, ungdomstjänsterna, invandrartjänsterna, Sysselsättning Esbo och Omnia. I kompetensgarantin i Esbo fokuserar vi särskilt på ungdomar i åldern 15–30 år vars väg mot fortsatta studier och arbetsliv inte är okomplicerad och som behöver stöd för att identifiera och utveckla sina färdigheter.

Traditionellt har arbetslösa ungdomar inom städernas sysselsättningstjänster tillgång till tjänster som utvecklar olika färdigheter. Dessa tjänster blir dock ofta tillgängliga alltför sent. Därför kan vi också i förebyggande verksamhet på olika utbildningsstadier, inom den grundläggande utbildningen för invandrare och i övergångsfaserna för återintegrering till arbetslivet bidra till att färdigheterna bättre identifieras och utvecklas.

Ett gemensamt arbete behövs också för att få tillgång till alla inlärningsmiljöer och möjligheter! Vi yrkesverksamma ska se på och identifiera de platser där kunskap ackumuleras bredare än vi är vana vid. Ungdomarna i synnerhet förvärvar kunskaper i informella miljöer, såsom i spelvärlden eller vid försäljning av självgjorda produkter. Hur kan vi identifiera dessa färdigheter och vägleda ungdomar till aktiviteter och tjänster som utvecklar dem?

- Genom att skaffa en bred uppfattning och att arbeta tillsammans i hela Esbo främjar vi på bästa sätt identifieringen och utvecklandet av ungdomarnas färdigheter.

Kunskaper är grunden för välbefinnande och livskraft

Kunskaper och kompetens ackumuleras i många slags miljöer oberoende av ålder. Kunskaperna är först och främst ett sätt att uttrycka sig själv och främjar det övergripande välbefinnandet.

I kompetensgarantin i Esbo fokuserar vi utöver entreprenörskapsfärdigheter på att utveckla färdigheterna inom arbetssökning och arbetsliv samt de digitala färdigheterna. Genom att fokusera på tre kompetenshelheter utvecklar vi ungdomarnas grundläggande färdigheter på ett brett sätt: färdigheterna är sammankopplade och kompletterar varandra och förbättrar förutsättningarna för att klara sig i olika livssituationer. Utöver innehållen i kompetenspaketen skapar vi helheter av kompetensmärken för att säkerställa att ungdomen förstår den inlärda kompetensen och att den också har ett erkänt värde med tanke på fortsatta studier och arbetsliv.

För Alexander var freestyle-fotboll, som betonar individualitet och personlighet, en mer lämplig gren än traditionell fotboll. Att växa upp med att tricksa med en boll med kompisar blev identitet, livsstil och slutligen företagsverksamhet. Under åren med tävlingsframgång kom synlighet, kontakter och sponsoravtal ”som på en bricka”, men Alexander har fått lära sig om konsekvent och målinriktad företagsverksamhet:

- Plötsligt blev jag inte kontaktad överallt utan var tvungen att börja aktivt marknadsföra min egen affärsidé. Där fick jag hjälp av en kort arbetslivserfarenhet som telefonförsäljare när jag var i tjugoårsåldern: modet att lyfta luren och berätta min sak finns fortfarande kvar. När jag leder freestyle-fotbollsskolan, har jag också dragit nytta av känsligheten som jag hade i min egen barndom. Den hjälper till att identifiera skillnader i barngrupper. I programmet för sommarföretagande gjorde jag en affärsplan och fick perspektiv på marknadsföring och kundprofilering. Programmet gjorde det möjligt att dela kunskap med andra sommarföretagare. Jag skulle kunna vara intresserad av att vara en mentor i framtiden.

I Esbo strävar man efter att halvera ungdomsarbetslösheten före slutet av 2022. I planen #JobbFörUngdomar förkortar och förebygger vi ungdomars arbetslöshetsperioder med hjälp av tre åtgärdshelheter: effektivera servicehandledningen, utveckla de grundläggande färdigheterna och främja arbetslivsmöjligheterna.

För att hedra temaveckorna #UpptäckDittKunnande vill vi lyfta fram värdet av färdigheter och kompetens. Med åtgärdshelheten för Kompetensgarantin i planen Jobb för ungdomar främjar vi utvecklingen av ungdomarnas färdigheter och förståelse för sina egna färdigheter samt förmåga att använda dem för att bygga upp sina egna inlärningskarriärer, få sysselsättning och förbli arbetsföra i det föränderliga arbetslivet.

Mer information

Kirsi Eskelinen

Nätverkschef040 639 3351
  • Företagande
  • Sysselsättning