Esbo stad har fått en anmärkning av regionförvaltningsverket om bristande tillgänglighet

10.9.2021 12.50Uppdaterad: 14.9.2021 5.49

Esbo stad har fått en anmärkning av regionförvaltningsverket om att webbplatsen och applikationen där man beställer skjuts från Färdcentralen inte är tillgänglig.

Esbo stad har fått en anmärkning av regionförvaltningsverket om att webbplatsen och applikationen där man beställer skjuts från Färdcentralen Västra Nyland inte är tillgänglig.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn att se till att e-tjänster fyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighet innebär att det inte finns hinder i den digitala världen – olika människor ska ha lätt att använda digitala tjänster och innehållet i dem.

”Vi beklagar att Färdcentralens beställningswebbplats och applikation inte för stunden fyller tillgänglighetskraven och att till exempel synskadade personer inte kan använda dem med en skärmläsare. Vi har redan ingripit i problemet och vi förpliktar tjänsteproducenten att utföra en tillgänglighetsgranskning av applikationen och webbplatsen och att göra de ändringar som behövs på basis av resultaten av granskningen. Tillgänglighet är synnerligen viktigt för många av Färdcentralens klienter och därför förhåller vi oss med största allvar till anmärkningen och till tillgänglighet”, säger logistikdirektör Kari Sirviö.

Färdcentralen ordnar färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Esbo. Servicen baserar sig på socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp. Färdcentralen har en egen transportoperatör som tar emot beställningar, planerar rutterna och förmedlar dem till förarna. Operatören ansvarar också för kundservicen för transporterna. FCG Smart Transportation Oy är operatör och ett interimsavtal har ingåtts med bolaget.

Regionförvaltningsverkets beslut(extern länk)

  • Färdcentralen