En ny sal planeras i Esbo kulturcentrum

Publicerad: 16.9.2021 13.17

Tillbyggnaden ska byggas vid Kulturplatsens norra kant. Till skillnad från tidigare planer planeras tillbyggnaden ovanpå marken.

Observationsbilden visar platsen för utbyggnaden av Esbo kulturcenter mellan det gröna fältet och Kulttuuriaukio. Byggnadens arkitektur kommer inte att specificeras förrän senare. Bild: Arkkitehtitoimisto HKP

Esbo stad planerar en ny sal med därtill hörande lokaler för Esbo kulturcentrum i Hagalund. Salen integreras i det nuvarande kulturcentrumet, vilket innebär att till exempel entréhallen kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Målet är att göra kulturcentrumets funktioner mångsidigare, effektivisera användningen av lokalerna samt öka kulturcentrumets dragningskraft och tillgången på kulturtjänster. 

Tillbyggnaden planeras bredvid kulturcentrumet vid Kulturplatsens norra kant och den ansluter sig till kulturcentrumet via en gallerilokal. 

Den nya salen ersätter Esbo stadsteaters nuvarande teatersal Norrskenshallen. Det behövs en ny sal under de närmaste åren, eftersom Norrskenshallen kommer att nå slutet av sin livscykel. 

Den nya salen byggs så att kulturcentrumets nuvarande verksamhet tryggas under utbyggnaden. 

Den noggrannare projektplanen för kulturcentrumets utbyggnad, som även omfattar en tidtabell för planering och byggande samt ett finansieringsprogram, föreläggs stadsstyrelsen för behandling före slutet av maj 2022. 

Utvecklingen av det nuvarande kulturcentrumet på längre sikt inleds. Målet är att förnya och renovera kulturcentrumet inom tio år. Kulturcentrumet öppnades för cirka 30 år sedan.  

Esbo stad inleder beredningen av detaljplaneändringen som utbyggnaden av kulturcentret förutsätter. I detaljplaneändringen är det motiverat att också inkludera utvecklingen av Tapiolan Urheilutalo Oy:s och Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:s tomter som staden äger. 

När detaljplanens ramvillkor för utbyggnaden av kulturcentrumet har fastställts och projektplanen har godkänts inleds den egentliga planeringen av utbyggnaden. 

En utbyggnad ovanpå marken är en förmånligare och mer fungerande lösning än under marken 

Staden ordnade 2018 en arkitekturtävling om Esbo kulturcentrum, Kulturplatsen och deras omgivning. Signaturen ”Uusikuu” vann tävlingen med Verstas Arkitekter Ab som huvudplanerare. 

Projektplaneringen för ombyggnaden och utbyggnaden av kulturcentrumet gjordes år 2020. Projektet konstaterades vara betydligt större och kostnaderna högre jämfört med det beslut om utbyggnad och ombyggnad som stadsstyrelsen fattade år 2017. Därför konstaterades det att det är nödvändigt att utreda de fortsatta förutsättningarna för projektet utifrån en ny grund.  

Avsikten är att Kulturplatsen ska utvecklas som ett tillräckligt stort och enhetligt stadsrum som möjliggör olika slags evenemang. I framtiden Kulturplatsen ska lugnas ner av biltrafik.

  • Stadsutveckling
  • Esbo kulturcentrum
Hagalund