Espoon kulttuurikeskukseen suunnitellaan uutta esityssalia

Julkaistu: 16.9.2021 13.09

Laajennusosa tulisi Kulttuuriaukion pohjoisreunaan. Aiemmista suunnitelmista poiketen laajennusta suunnitellaan pääosin maan päälle.

Havainnekuvassa näkyy Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan sijainti vihreän kentän ja Kulttuuriaukion välissä. Rakennuksen arkkitehtuuri tarkentuu vasta myöhemmin. Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP

Espoon kaupunki suunnittelee Tapiolassa sijaitsevaan Espoon kulttuurikeskukseen uutta esityssalia tarvittavine oheistiloineen. Sali tulisi kiinteäksi osaksi nykyistä kulttuurikeskusta, jolloin esimerkiksi aulatiloja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on kulttuurikeskuksen toimintojen monipuolistaminen, tilojen käytön tehostaminen sekä kulttuurikeskuksen vetovoiman ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden lisääminen. 

Laajennusosa tulisi kulttuurikeskuksen viereen Kulttuuriaukion pohjoisreunaan ja se liittyisi kulttuurikeskukseen galleriatilan välityksellä. 

Uusi esityssali korvaa Espoon kaupunginteatterin käytössä nyt olevan Revontulihallin. Uudelle esityssalille on tarvetta lähivuosina, koska Revontulihalli on tulossa elinkaarensa päähän.  

Uusi sali toteutetaan niin, että kulttuurikeskuksen nykyinen toiminta turvataan laajennustyön ajan. 

Kulttuurikeskuksen laajennuksen tarkempi hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuun 2022 loppuun mennessä. 

Nykyisen kulttuurikeskuksen pidemmän tähtäimen kehittäminen käynnistetään. Tavoitteena on kulttuurikeskuksen uudistaminen ja peruskorjaaminen kymmenen vuoden kuluessa. Kulttuurikeskus avattiin noin 30 vuotta sitten.  

Espoo käynnistää kulttuurikeskuksen laajennuksen edellyttämän asemakaavamuutoksen laadinnan. Tarkasteltavaan alueeseen on perusteltua sisällyttää myös kaupungin omistamien Tapiolan Urheilutalo Oy:n ja Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:n tonttien kehittäminen. 

Kun kulttuurikeskuksen laajennuksen kaavalliset reunaehdot ovat varmistuneet ja hankesuunnitelma on hyväksytty, käynnistetään laajennuksen varsinainen suunnittelu. 

Maan päälle tuleva laajennus on maanalaista edullisempi ja toimivampi ratkaisu 

Kaupunki järjesti 2018 Espoon kulttuurikeskusta, Kulttuuriaukiota ja niiden ympäristöä koskevan arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun voitti nimimerkki “Uusikuu”, jonka pääsuunnittelija oli Verstas Arkkitehdit Oy. 

Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelua tehtiin vuonna 2020. Hanke todettiin kaupunginhallituksen vuonna 2017 tekemään laajennus- ja peruskorjauspäätökseen nähden merkittävästi suuremmaksi ja kustannuksiltaan korkeammaksi. Sen vuoksi todettiin tarpeelliseksi selvittää hankkeen jatkoedellytyksiä uudelta pohjalta. 

Kulttuuriaukiota on määrä kehittää riittävän suurena ja eheänä kaupunkitilana. Se mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen. Aukiota on tarkoitus rauhoittaa autoliikenteeltä. 

Espoon kaupunginhallitus käsittelee uuden esityssalin toteuttamista 20.9. 

  • Kaupunkikehitys
  • Espoon kulttuurikeskus
Tapiola