Cirkulär ekonomi kom till Esbo stads gator: bekanta dig med aktörer inom cirkulär ekonomi

Publicerad: 10.9.2021 4.56Uppdaterad: 18.1.2022 8.28

Lördagen den 28 augusti 2021 firades den årliga stadsfesten, Esbo-dagen, där årets tema var cirkulär ekonomi. I Esbo ordnades coronasäkra evenemang av invånare, företag och andra organisationer. De lyfte fram praktiska exempel på vad cirkulär ekonomi handlar om och hur många olika aktörer som redan gör viktigt arbete för att gå över till cirkulär ekonomi i Esbo. Bekanta dig med Esbodagens exempel på cirkulär ekonomi nedan!

Vad menas med cirkulär ekonomi?

Den cirkulära ekonomin är ett sätt för vår stad att växa inom gränserna för jordens bärkraft. I den nuvarande ekonomin (linjär ekonomi) tas materialen från naturen och av dem tillverkas produkter som vid något tillfälle kastas bort. Inom cirkulär ekonomi är dock allt planerat på ett sådant sätt att inget spill genereras. Detta innebär att produkterna och deras komponenter förblir i användning så länge som möjligt och att materialen endast återvinns till nya råvaror i livscykelns sista skede. Lösningarna inom cirkulär ekonomi kombinerar innovation, kreativitet och arbetstillfällen. Därav fick vi flera olika exempel på Esbodagen:

Förlängning av produkternas livscykel

Att reparera kläder och förlänga deras livslängd är en del av principerna för cirkulär ekonomi och en konkret ekologisk gärning. Espoo Mending från Köklax erbjuder miljövänliga sytjänster och hjälper till med att förlänga klädernas livslängd. På Esbodagen ordnade företagaren Tuuli Solhagen från ateljén som gör reparationssömnad ett friluftsevenemang under namnet Rädda favoritplaggen. På inspirationsevenemanget bekantade sig besökarna med kläder som reparerats och moderniserats med hjälp av olika tekniker och fick tips på sina egna reparationsprojekt och böcker som är förknippade med temat.

Evenemanget Tuoliklinikka (Stolkliniken) hölls på samma gård. Där delade Lassen Taitotalo från Esbo information och erfarenheter om egenskaper, hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet och värde av stolar av olika slag och åldrar. Besökarna kom med sina egna frågor och fick bekräftelse på och instruktioner till sina egna repareringsplaner.  Lassen Taitotalo reparerar och renoverar trämöbler i alla åldrar samt erbjuder privatundervisning i träarbete och renovering.

Återvinn varor

För att fira Esbodagen fylldes staden med olika loppmarknader. Loppmarknaderna är ett enkelt exempel på hur produkter cirkulerar i en cirkulär ekonomi för att användas på nytt. Esboborna deltog i Esbodagen genom att ordna en loppmarknad på sin egen gård eller genom att samlas i exempelvis Träskända park, Keran Hallit eller Esbovikens idrottspark. Samtidigt med Esbodagen firades även Städdagen, vilket gjorde det möjligt att samtidigt fira stadsfesten, sätta onödiga saker i omlopp och att delta i det nationella evenemanget i sina egna hemtrakter.

Återanvändning av material

Om varorna inte längre kan användas som sådana, kan deras delar eller material fortfarande utnyttjas i den cirkulära ekonomin. På Esbodagen genomfördes detta vid många evenemang. I Entressebiblioteket lärde sig Esboborna hur man gör mössor av gamla T-skjortor. I det intilliggande köpcentret Entresse utarbetades ett gemenskapligt verk av fälgar och gamla T-skjortor under Tuunaajamutsis handledning. Tuunaajamutsi är ett programserviceföretag som vid företagsevenemang organiserar hantverksaktiviteter som hjälper till att återhämta sig från stress, förbättrar interaktion och ökar kreativitet. Aktiviteterna kombinerar cirkulär ekonomi, hantverk och psykiskt välbefinnande.

Stora företag medverkade också i Esbodagen. Fortum ordnade till exempel rundturer i Finlands största värmepumpsanläggning som precis har färdigställts och som producerar renat avloppsvatten med hjälp av ekologisk fjärrvärme.

Naturens förnyelse

I den cirkulära ekonomin är det mycket viktigt att ta hänsyn till naturens förnyelse. På Glims gårdsmuseum kunde man höra om biodling från Stan Jaš, smaka på olika sorters honung, beundra en glaskupa samt måla bikupor på Esbodagen. Även humlefantasten Erkki Kaarnama var på plats för att visa ett humlebo. Esbo bildkonstskola Kuvis ordnade verkstäder, där man bekantade sig med djurens betydelse i olika folkliga trosföreställningar och myter samt miljökonsten baserad på respekt för naturen och hållbar utveckling. Djurfigurer som formades i lera och material från naturen finns kvar i skogarna i Alberga, Esboviken, Olars och Köklax för att glädja dem som vandrar i naturen.

Avfallsfri planering

Det är viktigt att beakta den cirkulära ekonomins potential redan i planeringsskedet när man planerar produkter, byggnader och städer. Har du någonsin undrat hur mycket stadsplaneringen påverkar den hållbara utvecklingen? Vid evenemanget Bli en arkitekt som ordnades av Esbo stadsmuseum började stadsborna undra på Esbodagen hur vår stad skulle kunna se ut i framtiden.

Vid Esbodagens evenemang växte den cirkulära ekonomin fram på många olika sätt, såsom genom delning av varor eller effektiv användning av lokaler. Stadsfestens olika evenemang visade även hur färdigheterna, kunskapen och hjälpen cirkulerar. Den cirkulära ekonomin, liksom Esbodagen, görs tillsammans. Välkommen till övergången enligt cirkulär ekonomi!

  • Hållbar utveckling