Vårdnadshavarna vill ha mer information om dagens skola, visar stor enkät – tidning och kampanj i sociala medier som svar

25.8.2021 9.02Uppdaterad: 11.11.2021 10.04
Grundskolan är bäst -bladet.
Bild: Tarmo Ylhävuori

I de sex största städerna i Finland ordnades i våras en enkät om skolornas kommunikation för vårdnadshavare som hade barn i förskolor och grundskolor. Enkäten visade att vårdnadshavarna vill höra mera om hurdant det är att studera i dagens grundskola.

I Esbo ville vårdnadshavarna veta mer om bland annat läroplanen, studierna i digitala färdigheter och om områdena för mångsidig kompetens. Som svar på de här önskemålen utkommer i augusti tidningen Grundskolan är bäst och lanseras kampanjen Helt perus i sociala medier.

Mycket att läsa om grundskolorna i Finland

Tidningen Grundskolan är bäst har 56 sidor och bjuder på mycket att läsa för både elever och föräldrar. Tidningen delas ut i pappersversion till elever i årskurs 5 och 7 under augusti, så de kan ta den med sig hem. Alla andra kan läsa tidningen på webben (icke-tillgängligt innehåll)(extern länk).

Tidningens artiklar och bilder är skrivna och tagna i Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. På så sätt kan tidningen bjuda på en omfattande inblick i hur det är att studera i grundskolan i dag. I tidningen hörs elevernas, skolpersonalens och andra experters röster.

I artiklarna som kommit till i Esbo presenteras till exempel den häststödda undervisningen i skolan Kaitaan koulu, klassen för flexibel grundläggande utbildning i skolan Karakallion koulu och det nya skolcentrumet Monikko.

Artiklarna är i huvudsakligen på finska och svenska men dessutom finns det uppslag på engelska, ryska, estniska, arabiska och somaliska, eftersom man varit måna om att visa hänsyn också till elever med invandrarbakgrund och deras vårdnadshavare.

Kampanj i sociala medier berättar hur en ”helt perus” skoldag ser ut.

I slutet av augusti, närmare bestämt 25.8, inleds i Esbo stads kanaler i sociala medier kampanjen Helt perus.

Kampanjens namn kommer från att en elev kan berätta hemma att skoldagen varit ”helt perus”. I de vuxnas tankar kan en alldeles vanlig skoldag innebära en likadan skoldag som i hens ungdom. Kampanjen har som syfte att uppdatera bilden om hur en skoldag ser ut i dagens grundskola.

I kampanjen ingår videor, kolumner och animationer. Kolumnerna har skrivits av klassläraren Joona-Hermanni Mäkinen, diversitetskonsulten och aktivisten Fatima Verwijnen och futuristen Perttu Pölönen.  Material publiceras varje vecka fram till mitten av november.

Tidningen Grundskolan är bäst och kampanjen Ihan perus är en del av projektet Framtidens förmågor formas nu – grundskolan är bäst!. Projektet är ett samarbete mellan Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs städer, och har som mål att förbättra den förståelse vårdnadshavare och beslutsfattare har om den grundläggande utbildningen i dag. För finansieringen står Utbildningsstyrelsen och projektet är dessutom en del av programmet #denbästaskolan 2.0.

Projektet kartlade med en e-enkät i februari–mars i år de uppfattningar som föräldrarna till barn och unga i förskolan och grundskolan har om grundskolornas kommunikation. Enkäten spreds via projektkommunernas kanaler i sociala medier, via Wilma och via Suomen Vanhempainliitto. Det var möjligt att svara på enkäten på finska, svenska och engelska. På enkäten svarade sammanlagt 1 092 vårdnadshavare, av vilka 401 var från Esbo.

Facebook: @espoonkaupunki(extern länk)
Twitter: @OpetusEspoo(extern länk)
Instagram: @espooesbo(extern länk)

  • Fostran och lärande
  • Grundskola