Välkommen att höra hur Esbo och Åbo utvecklar automatiserad kollektivtrafik

19.8.2021 14.24Uppdaterad: 10.9.2021 12.07
Robotbuss i testbruk i Esbo.

Är robotbussar snart en del av stadsbilden? Esbo och Åbo städer utredde de möjligheter och framtidsvisioner en automatiserad kollektivtrafik kan innebära. Utredningen, som utfördes av Sitowise, lägger fokus på de möjligheter robotbussar har för persontrafiken. Esbo stad arbetar aktivt tillsammans med sina partner för att främja hållbara lösningar. Robotbussar har testats i Esbo under ett flertal år och i framtiden kan de bli en permanent del av kollektivtrafiken i staden.

Resultaten av utredningen om automatiserad kollektivtrafik presenteras på ett webbseminarium 24.8 kl. 10–12 av representanter för Esbo och Åbo städer samt experter från trafikföretag.

Program:
kl. 10.00 Hälsning och inledande anförande,  Mari Päätalo, Esbo stad, Juho Taavetinkangas, Åbo stad
kl. 10.15 Automatiserad trafik och lagstiftning, Eetu Pilli-Sihvola, Transport- och kommunikationsverket Traficom
kl. 10.35 Presentation av resultaten, Laura Riihentupa och Pekka Eloranta, Sitowise Oy
kl. 11.05 Företagen har ordet:
* Jussi Suomela, Sensible 4 Oy
* Tom Granvik, Linkker Oy
* Tatu Nieminen, Roboride Oy
kl. 11.35 Diskussion

Evenemanget är öppet för alla intresserade. Anmäl dig här(extern länk). Webinaren kommer att spelas in.

Utredningen är en del av ett 6Aika-projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 6Aika är de sex största finländska städernas (Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) gemensamma strategi för öppna och smarta tjänster som också ska skapa ny kompetens, ny affärsverksamhet och nya arbetstillfällen.

Projektet för klimatsmart trafik i knutpunkter har som mål att skapa klimatsmarta och skalbara trafiktjänster som fungerar på marknadens villkor i stadstrafikens knutpunkter. Esbo vill vara klimatneutralt före år 2030. En automatiserad trafik kan ha en viktig roll på resan mot detta mål.

Mer information:
utvecklingschef Mari Päätalo, tfn 040 639 4550, mari.paatalo@esbo.fi

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling