På Hagalunds hälsostation byggs det om under sommaren och hösten

Publicerad: 6.8.2021 13.30Uppdaterad: 10.9.2021 14.21

​​​​​​​I byggnaden där Hagalunds hälsostation verkar pågår ombyggnad till slutet av 2021. För att vi ska kunna hålla tillräckliga säkerhetsavstånd önskar vi att du anländer strax före din mottagningstid och att du avlägsnar dig genast efter mottagningen. 

I byggnaden där Hagalunds hälsostation verkar pågår ombyggnad till slutet av 2021. Lokalernas användning utvecklas och effektiveras i samklang med stadens strategi Berättelsen om Esbo. Samtidigt förbättras lokalernas funktionalitet, teknik och driftsäkerhet. Ombyggnadsarbetena utförs i källaren och våningarna 1–3.

Ombyggnaden påverkar hälsostationens verksamhet

Hagalunds hälsostation är öppen hela tiden medan ombyggnaden pågår. Arbetena utförs i etapper så att endast en del av hälsostationens lokaler åt gången berörs. Arbetet har redan börjat i källaren och veckan som börjar 21.6 utvidgas arbetena till andra våningen. Under hösten byggs det också på våningarna 1 och 3.

På grund av ombyggnaden reserveras några bilplatser för byggarna både i parkeringshallen och på parkeringsdäcket.

När ombyggnaden framskrider är en del av lokalerna i tur och ordning ur bruk och du kan hamna att ta en omväg för att komma dit du ska.

Kundanvisning

För att vi ska kunna hålla tillräckliga säkerhetsavstånd önskar vi att du anländer strax före din mottagningstid och att du avlägsnar dig genast efter mottagningen.

Efter coronavaccinering ska du stanna kvar för observation i 15 minuter efter vaccineringen.

Vi tackar för förståelse och samarbete under ombyggnadsarbetet och beklagar eventuella olägenheter.

  • Mödra- och barnrådgivning
Hagalund