Läsåret inleds i närundervisning i grundskolorna och gymnasierna 

16.8.2021 12.29Uppdaterad: 11.11.2021 10.09
Skolryggsäck.
Bild: Olli Häkämies

Läsåret inleds 11.8 i närundervisning i de finska och svenska grundskolorna och i alla gymnasier. Skolorna och gymnasierna följer Utbildningsstyrelsens bestämmelser om att ordna undervisningen. 

Utbildningsstyrelsens och övriga myndigheters anvisningar uppdateras kontinuerligt. Vi följer situationen och uppdaterar stadens anvisningar enligt behov. Vårdnadshavarna och eleverna får mer information av skolan via Wilma.   

Coronavaccineringen av 12–15-åringar inleds 

Från måndag 9.8 kan vaccinering mot covid-19 erbjudas också alla 12–15-åriga Esbobor som inte hör till någon riskgrupp. Personen ska ha fyllt 12 år för att kunna få vaccinet. 

I Esbo kan 12–15-åringarna vaccineras inom skolhälsovården eller på stadens vaccineringsplatser. Vaccineringen i skolor inleds måndag 16.8 och ordnas skol- och klassvis. Ingen tidsbokning behövs för vaccineringen i skolorna. Föräldrar och elever får mer information om de skol- och klassvisa vaccineringarna via Wilma. Under de veckor då skolhälsovården vaccinerar elever ordnas endast få andra mottagningar inom skolhälsovården. 

Läs mer: https://www.esbo.fi/sv-FI/Coronavaccineringen_av_1215aringar_inled(195878)

Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom  

I skolorna undviker vi onödiga nära kontakter och sköter fortsättningsvis om hygienen enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer. Eleverna håller sig huvudsakligen till sina egna grupper. I gymnasiet ordnas undervisningen så att det finns gott om plats. Måltiderna ordnas så att eleverna äter stegvis och med så mycket plats som möjligt. Det rekommenderas att eleverna i årskurs 6–10, studerande på andra stadiet och personalen använder ansiktsskydd. 

Frånvaro ansöks och beviljas på normalt sätt. Skolorna och gymnasierna ger närmare information. Vårdnadshavare till elever som hör till riskgrupper enligt Institutet för hälsa och välfärds definition får mer information av skolans rektor.  

Barnen och de unga måste vara friska när de går till skolan. 

  • Vid sjukdomssymtom, kontakta stadens coronarådgivning, tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18). Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117. Mer information: www.esbo.fi/coronaviruset(extern länk)  

Du får närmare information av skolan eller gymnasiet via Wilma 

Skolorna och gymnasierna informerar vårdnadshavare och studerande via Wilma till exempel om arrangemang och tidtabeller för skoldagen. Samarbetet med hemmen sker huvudsakligen på distans. Föräldramöten kan ordnas med hjälp av distansförbindelser.  

Skolorna och gymnasierna tar tills vidare inte emot gäster från utlandet och gör inte studieresor utomlands. Elever, studerande och personal som återvänder från utlandet ska följa Institutet för hälsa och välfärds senaste rekommendationer eller anvisningar om karantän.  

Beslut om att införa exceptionella undervisningsarrangemang fattas från fall till fall  

I grundskolorna har man förberett sig på att övergå från närundervisning till exceptionella undervisningsarrangemang om coronasituationen kräver det. 

I gymnasierna är utgångspunkten närundervisning, men undervisningen kan vid behov ändras till distansundervisning. Gymnasierna i Esbo följer gällande bestämmelser i sin verksamhet.  

Stadens enhet för smittsamma sjukdomar beslutar om karantän för elever, studerande och personal  

Stadens smittskyddsläkare beslutar om eventuella karantäner enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisning. Vårdnadshavaren meddelas om barnet förordnas i karantän. Om en eller flera klasser i skolan förordnas i karantän informeras alla vårdnadshavare och anställda i skolan.  

  • Coronavirus
  • Fostran och lärande
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning