Keras hållbara lösningar är typexempel på den nya stadsutvecklingen

Publicerad: 27.8.2021 8.43Uppdaterad: 27.8.2021 9.49

Stadsdelen Kera i Esbo utvecklas enligt principerna för hållbar utveckling till en stadsdel där koldioxidutsläppen hålls låga. Tack vare ett nytt energisystem, cirkulär ekonomi och hållbara trafikformer är stadsdelens utsläpp kalkylmässigt cirka 56 procent mindre om man jämför med genomsnittet för ett lika stort område i Esbo. De lösningar för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi som har genomförts i stadsdelen Kera kan senare tillämpas också på andra ställen i Esbo.

I framtidens Kera baserar sig mobiliteten på en fungerande kollektivtrafik och sambrukstjänster.Bild: Pintaliitodesign

Utsläppsutredning som grund för planeringen av ett hållbart område

I Kera genomförs Esbos mål att vara Europas mest hållbara stad och koldioxidneutral före 2030. Kera som ligger längs med stadsbanan är ett av Esbos största stadsplaneringsprojekt. Hit planeras ett urbant, rent och intelligent stadscentrum för 14 000 invånare. I bostads- och arbetsplatsområdet kommer man att kombinera lösningar för cirkulär ekonomi med utnyttjande av digitala möjligheter.

Det har precis färdigställts en utredning om koldioxidutsläppen i Kera, som uppskattar områdets utsläpp under de kommande 50 åren samt hur den nuvarande utvecklingsverksamheten påverkar dem. I utredningen uppskattas stadsdelens koldioxidutsläpp från hus- och infrastrukturbyggandet, energianvändningen samt trafiken. Resultaten visar att ungefär hälften av hela områdets utsläpp skulle uppstå från energianvändningen om man använde vanliga lösningar. Dessutom kommer det koldioxidutsläpp speciellt från hus- och infrastrukturbyggande.  Utredningen genomfördes av Ramboll.

Rena energilösningar har störst inverkan på koldioxidutsläppen i Kera

I utredningen identifierades också åtgärder med vilka utsläppen skulle kunna minskas. De nya hållbara stadslösningarna i Kera påverkar områdets koldioxidutsläpp betydligt. Till Kera eftersträvas en regional koldioxidneutral uppvärmningslösning vilket är den mest betydande åtgärden för att minska energiutsläpp. Med en intelligent energilösning skulle uppvärmningen bli utsläppsfri. Genom att utnyttja solel kan utsläppen minskas ytterligare. 

Fortum och Esbo har tillsammans förbundit sig till koldioxidneutral värmeproduktion i Esbo. I projekt som detta är kombinationen av energilösningar som utnyttjar lokala värmekällor och fjärrvärmenätet ett energieffektivt sätt att öka områdets självförsörjningsgrad och att samtidigt cirkulera värmen inom staden, säger Pasi Kokko, kundrelationsansvarig vid Fortums värme- och kylverksamhet.

Förutom energi, kan mängden koldioxidutsläpp påverkas genom lösningar inom byggande och mobilitet. När man bygger hus kan utsläppen minskas med till exempel materialval, såsom genom att använda betong med lågt kolinnehåll eller trä samt återvunna material. Enligt prognosen om mobiliteten i Kera skulle området ha 27 procent mindre trafikutsläpp än i övriga Esbo. Tack vare områdets hållbara mobilitetslösningar, såsom fungerande kollektivtrafik och möjligheten till sambruk av bilar, är behovet att äga och använda en personbil allt mindre. 

”Det finns goda möjligheter att utveckla ett kundorienterat, tryggt och hållbart mobilitetssystem i Kera. Mobilitetstjänster som baserar sig på plattformsekonomi och delning kan redan under 2020-talet vara vardag i Kera” konstaterar Tapani Alaviiri som är ansvarig direktör för mobilitet och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Utredningens resultat utnyttjas som del av projektet Puhdas ja älykäs Kera (Ren och intelligent Kera) där man utvecklar rena stadslösningar tillsammans med många partner.

Puhdas ja älykäs Kera-projektet är en del av programmet En hållbar stad som verkställer Esbo stads strategi Berättelsen om Esbo. I projektet medverkar åtta partnerföretag: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LokalTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy och SOK. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse är också med i projektet.

Följ i sociala medier: #UusiKera, #NyaKera och #NewKera

Emmi Kauhanen

Utvecklingschef040 553 2892
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga