Keran kestävät ratkaisut ovat malliesimerkkejä uudesta kaupunkikehittämisestä

Julkaistu: 24.3.2021 10.00Päivitetty: 27.8.2021 9.48

Espoon Keraa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi kaupunginosaksi, jossa hiilidioksidipäästöt pidetään matalina. Uudenlaisen energiajärjestelmän, kiertotalouden sekä kestävien liikkumismuotojen ansiosta kaupunginosan päästöt ovat laskennallisesti noin 56 % pienemmät vastaavan kokoisen espoolaisen alueen keskiarvoon verrattuna. Keran alueella toteutettuja kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuja voidaan soveltaa jatkossa muuallakin Espoossa.

Tulevaisuuden Kerassa liikkuminen perustuu toimivaan joukkoliikenteeseen ja yhteiskäyttöisiin palveluihin.Kuva: Pintaliitodesign

Päästöjen selvittäminen pohjana kestävän alueen suunnittelutyössä

Kerassa toteutetaan Espoon tavoitetta olla Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiradan varressa sijaitseva Kera on Espoon tämän hetken isoimpia asemakaavoitushankkeita; Keraan suunnitellaan 14 000 asukkaan urbaania kaupunkikeskusta, puhdasta ja älykästä asuin- ja työssäkäyntialuetta, jossa kiertotalouden ratkaisut yhdistyvät uusien digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Keran hiilidioksidipäästöjen muodostumisesta on nyt valmistunut selvitys, jossa arvioidaan alueen päästöjä seuraavan 50 vuoden ajalta, sekä nykyisen kehittämistoiminnan vaikutusta näihin. Selvityksessä arvioitiin kaupunginosan hiilidioksidipäästöjä talon- ja infrarakentamisen, energian käytön sekä liikenteen osalta. Tuloksista selviää, että tavanomaisilla ratkaisuilla valtaosa – eli noin puolet koko alueen päästöistä – syntyisi energian käytöstä. Lisäksi hiilidioksidipäästöjä syntyy erityisesti talon- ja infrarakentamisesta. Selvityksen toteutti Ramboll.

Puhtailla energiaratkaisuilla suurin vaikutus Keran hiilidioksidipäästöihin

Selvityksessä tunnistettiin myös toimenpiteitä, joilla päästöjä voitaisiin vähentää. Keran uudenlaisilla kestävillä kaupunkiratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi alueen hiilidioksidipäästöihin. Keraan tavoitellaan alueellista hiilineutraalia lämmitysratkaisua, joka on merkittävin energiaan liittyvä päästövähennystoimenpide. Älykkään energiaratkaisun myötä lämmityksestä tulisi päästötöntä. Aurinkosähköä hyödyntämällä voidaan edelleen tehdä päästövähennyksiä. 

”Fortum ja Espoo ovat yhdessä sitoutuneet hiilineutraaliin lämmöntuotantoon Espoossa. Tämän kaltaisissa hankkeissa paikallisia lämmönlähteitä hyödyntävät energiaratkaisut yhdistettynä kaukolämpöverkkoon ovat energiatehokas tapa kasvattaa alueen omavaraisuutta, ja samalla kierrättää lämpöä kaupungin sisällä”, kertoo Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan asiakkuusjohtaja Pasi Kokko.

Energian lisäksi rakentamisen ja liikkumisen ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen määrään. Talonrakentamisessa päästöjä voidaan leikata esimerkiksi materiaalivalinnoilla, kuten vähähiilisen betonin sekä puun käytöllä ja kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä. Keran liikkumisen ennusteiden mukaan liikenteen päästöjä syntyisi alueella 27 % vähemmän kuin muualla Espoossa keskimäärin. Henkilöauton omistustarvetta ja käyttöä vähentävät alueen kestävät liikkumisratkaisut, kuten toimiva joukkoliikenne ja autojen yhteiskäyttöpalvelut. 

“Kerassa on hyvät mahdollisuudet asiakaslähtöisen, turvallisen ja kestävän liikkumisjärjestelmän kehittämiseen. Alustatalouteen ja jakamiseen pohjautuvat liikkumisen palvelut voivat jo tällä vuosikymmenellä olla Kerassa arkipäivää”, sanoo LähiTapiolan liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään osana Puhdas ja älykäs Kera -projektia, jossa puhtaita kaupunkiratkaisuja kehitetään yhdessä laajan kumppanijoukon kanssa. Lataa alta Rambollin laatima Keran alueen päästötarkastelu (pdf, 1253 Kt, ei saavutettava).

Puhdas ja älykäs Kera -projekti on osa kaupungin Espoo-tarinaa toteuttavaa Kestävä Espoo -ohjelmaa. Projektissa on mukana kahdeksan kumppaniyritystä: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.

Lisätietoja Keran alueesta tästä linkistä.
Seuraa sosiaalisessa mediassa: #UusiKera ja #NewKera

Lisätietoja:

Emmi Kauhanen

Kehittämispäällikkö040 553 2892
  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Leppävaara