Inga cigarettfimpar och skräp i fiskens mun!

Publicerad: 26.8.2021 9.04

Största delen av skräpet i vattendragen härstammar från städer. De hamnar där antingen direkt från en människas hand eller till exempel via dagvattensystemet. Esbo stad deltar i kommunikationskampanjen Magknip av plast, där gatubrunnar förses med anslående och färgglada klistermärken.

Ett klistermärke runt en gatubrunn varnar för att skräp hamnar i fiskens mun.Bild: Marika Visakova HSY

Kampanjen Magknip av plast som för tredje gång startar organiseras av Håll Skärgården Ren rf. I huvudstadsregionen ansvarar HRM för genomförandet i samarbete med Östersjöutmaningen och städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

”Med kampanjen Magknip av plast vill vi fästa uppmärksamheten på att skräp inte försvinner i naturen och inte heller i staden av sig själv. En dagvattenbrunn på gatan är ingen soptunna. Det kommer som en överraskning för många att dagvattnet släpps ut i dagvattensystemet till vattendrag som sådant. Ett enkelt sätt att skydda sina lokala vattendrag är att slänga sina skräp i soptunnan”, säger HRM:s miljöexpert Marika Visakova.

Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om skräpets rutter till vattendrag och att belysa invånarnas egen inverkan på att ta bort problemet. Magknip av plast har under de senaste två åren fått en hel del positiv feedback från förbipasserande. Detta önskas redan ha påverkat människors beteende.

”Esbo har en unik mångfald av vattennatur. Att förhindra nedskräpningen är ett enkelt och lätt sätt att minska belastningen på våra fantastiska vattendrag. Plastskräp som har hamnat i havet och sjön är nästan omöjligt att avlägsna efteråt, eftersom det faller sönder i mikroplast, blandas med vattenpelaren eller hamnar i bottensediment. Det är därför fint att Esbo även i år är på ett framträdande sätt med i kampanjen. Det kommer också att öka människors egna möjligheter att påverka sin miljö”, beskriver limnolog Ella Pippingsköld vid Esbo stad.

En gatubrunn i Alberga märkt med ett klistermärke av kampanjen Magknip av plast.Bild: Marika Visakova HSY

Cigarettfimpar hör inte hemma i fiskens mun

Förutom de med anslående klistermärken märkta brunnslocken visar städerna en animerad video på sina informationstavlor under kampanjperioden. I videon tror en fisk att en cigarettfimp är mat och slukar den i sina gälar men omedelbart spottar ut den. Cigarettfimpar är det vanligaste skräpet på stränderna. Till exempel på Håll Skärgården Ren rf:s Snygg Beach-talkon samlades det in nästan 13 600 cigarettfimpar från Finlands stränder 2020. Cigarettfimpens filter är gjort av plastliknande ämne vars nedbrytning, beroende på omständigheterna, kan ta över tio år. Dessutom innehåller fimpen farliga kemikalier som sprider sig till vattendrag och är skadliga för djur.

”Förutom cigarettfimpar finns det en hel del plastskräp på stränderna, särskilt förpackningar och engångskärl från picknickar. Alla kan alltså motverka nedskräpningsproblemet genom att ta hand om sina egna skräp”, säger kampanjkoordinator Jutta Vuolamo.

Med klistermärken märkta gatubrunnar finns i Otnäs metrostation, Tapiotorget, Studievägen, Biskopsbron, Gillesstråket, Kyrkträskvägen och Blecktorget i Esbo. Kampanjen Magknip av plast som startas för tredje gång genomförs den 16–30.8.2021. Förutom städerna i huvudstadsregionen deltar Joensuu, Lahtis, Raumo, Åbo och Vasa i kampanjen. Nyslott har redan tidigare under sommaren märkt sina gatubrunnar med klistermärken.

Skräp som hamnar i gatubrunnarna undersöks 2022

Miljöministeriet har finansierat kampanjen Magknip av plast med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd, vilket även gör det möjligt att fortsätta kampanjen nästa år. I samband med kampanjen 2022 är avsikten att dessutom undersöka nedskräpningen via dagvattensystemen genom att installera filter som samlar in skräp i gatubrunnar.

  • Hållbar utveckling
Hela Esbo