Esbo.fi förnyas till en modern och tillgänglighetsanpassad webbplats

Publicerad: 26.8.2021 15.06
På mobilen i handen står espoo.fi.
Bild: Minna Ögland

Vi förbättrar kommunikationens kvalitet på den nya webbplatsen esbo.fi. Webbplatsen flyttar i början av september till en ny, modern plattform som är lättare att använda och som möjliggör nya funktioner för användarna.

Invånarnas önskemål var en välfungerande sökfunktion på webbplatsen med hjälp av vilken man lätt hittar stadens tjänster, kontaktuppgifter och öppettider samt projekt och beslut som gäller stadsplaneringen i det egna området.

Esbo.fi förnyas i sin helhet till en webbplats som är tillgänglig med tanke på innehåll, visualitet och tekniska egenskaper. Hittills har det varit möjligt att testa och undersöka den nya webbplatsen på adressen beta.espoo.fi. Dessutom har vi fått hundratals svar på vår enkät om betaversionen, där en av de vanligaste kommentarerna var ”tydlig”.

Projektet har framskridit enligt utsatt tidtabell och budget samt i god anda, konstaterar projektchefen för förnyelsen Sarianna Visuri. Webbplatsen skapades tillsammans med Wunder Finland och den baserar sig på den sökfunktion som invånarna önskade sig. I praktiken finns det ingen traditionell navigation på webbplatsen.

Efter lanseringen fortsätter vi kontinuerligt att utveckla och förbättra webbplatsen. Vi tar gärna emot respons från Esboborna, eftersom vi vill utveckla den nya webbplatsen utgående från deras behov.