Esbo och Åbo utvecklar robotbusstrafik tillsammans med partner

Publicerad: 24.8.2021 11.49Uppdaterad: 2.9.2021 11.12
Robotbuss i Kera, Esbo, 2019. Foto Janne Ketola / Summit Media Oy.Bild: Janne Ketola / Summit Media Oy

När kommer robotbussar att susa fram i städerna? Robotbussar har testats i stadsmiljö i Finland under ett flertal år och i framtiden kan de bli en permanent del av kollektivtrafiken i städerna. Esbo och Åbo städer utredde tillsammans hur automatiserad kollektivtrafik kan fungera som en del av kollektivtrafiksystemet.

Utredningen, som utfördes av Sitowise, redogör för den automatiserade trafikens framtidsvisioner i Finland och på ett internationellt plan. Med utgångspunkt i den förväntade utvecklingen skapades åtgärdsrekommendationer för städerna. Dessutom utreddes vilket slags krav en robotbusstrafik ställer till exempel för stadsplaneringen. När robotbussarna tas i bruk i städerna på bredare front uppstår ett behov att utvärdera olika synvinklar, såsom säkerhet, hållplatsarrangemang, var laddningsstationer placeras, fjärrstyrning vid störningar, tjänstens åtkomlighet och tillgänglighet.

Det finns olika uppskattningar om när automatiserad körning och robotbussar kan tas i bruk mer allmänt. Enligt fordonstillverkarna är det möjligt att man från ungefär år 2025 kan vara tekniskt sett fullständigt färdiga med att verka bland övrig trafik. Det är sannolikt att automatiserad kollektivtrafik kommer att vara rätt så etablerad före år 2040. Ett mål är att robotbussarna ska fungera som en del av kollektivtrafiken och erbjuda ett smidigt alternativ inom matartrafiken, till exempel för den som åker tåg och metro. 

Esbo stad arbetar aktivt tillsammans med sina partner för att främja hållbara lösningar. Åtgärder som berör automatiserat körande kunde med fördel genomföras som samarbete mellan alla de städer i Finland som har planer på och åsikter om automatiserad trafik och ibruktagandet av automatiserade bussar. Utvecklingsarbetet utförs tillsammans med företag och forskningsinstitut. Städernas roll är att skapa förutsättningar att testa robotbussar i autentisk stadsmiljö samt att se till att gatumiljön utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att använda robotbussar.

Utredningen ingår i ett projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet ordnas inom ramen för 6Aika, ett samarbete mellan de sex största städerna i Finland. Med knutpunkter avses trafiknoder där det erbjuds olika slags trafiktjänster. I projektet deltar Esbo stad, Business Tampere, Uleåborgs stad, Turun ammattikorkeakoulu och Åbo stad. Staden har som mål att Esbo är klimatneutralt år 2030.

Mer information:
Esbo stad, utvecklingschef Mari Päätalo, tfn 040 639 4550, mari.paatalo@esbo.fi

Åbo stad, utvecklingschef Topias Pihlava, tfn 040 182 5842,  topias.pihlava@turku.fi 

Åbo stad, specialist Juho Taavetinkangas, tfn 040 141 7543,  juho.taavetinkangas@turku.fi

  • Hållbar utveckling