En socialt hållbar stadsdel – vad betyder det och hur skapas den?

Publicerad: 27.8.2021 6.05Uppdaterad: 1.9.2021 11.26

En socialt hållbar stad erbjuder invånarna en trygg och trivsam boendemiljö samt likvärdiga möjligheter att delta i beslutsfattandet. Vid planeringen av stadsdelen Kera fäster vi uppmärksamhet på stadsdelens hållbarhet ur olika perspektiv. När aktörer och samhällen i området redan tidigt deltar i utvecklingen kan vi väsentligt påverka att skapa trivsel och välbefinnande. Stadens grund är människor: invånarna och samhället runt omkring.

Hållbar utveckling syns som en del av Esbos förbindelser och mål. Esbo har förbundit sig i det internationella ledarskapsprogrammet för föregångarstäder att nå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) senast 2025. För att nå målen utvecklar vi tillsammans med företag och andra partner lösningar som är goda exempel på ett koldioxidneutralt stadsliv i framtiden. Vi planerar  Kera till en stadsdel där den urbana gemenskapen blomstrar och vardagen är smidigt och inspirerande. Kera som ligger mellan Alberga och Grankulla stad planeras bli ett område med sammanlagt 14 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. I utvecklingen av Kera har redan deltagit ett stort antal aktörer från staden till invånarna och från markägare till företag och organisationer.

Lokal natur och konst erbjuder rekreationsmöjligheter

Det är bevisat att den lokala naturen är av stor betydelse och påverkar invånarnas välbefinnande och hälsa. I Esbo ligger naturen nära nästan överallt eller åtminstone en kort bit bort. Kera har hittills varit ett nästan helt bebyggt och belagt industriområde, men i och med utvecklingen blir det grönare och mångsidigare.

Utöver den lokala naturen kan välbefinnandet i Kera öka på grund av möjligheterna till fritidsaktiviteter, kultur- och idrottstjänsterna samt möjliggörandet av samhällsverksamhet till exempel via offentliga lokaler. Trivseln i bostadsområdet förstärks också av estetik och konst. Konsten skapar betydelser, historier och gemenskap för människor i området i flera årtionden framöver. Gemenskapen framhävs också av de tjänster som planeras för stadsdelen Kera där fokus bland annat ligger på delningsekonomi och sambruk.

Urban konst i Kera skapar betydelser, historier och gemenskap för dem som rör sig i stadsdelen.Bild: Pintaliitodesign

Tillfälliga aktiviteter i Keran Hallit har lett till fler funktioner och trivsel i området – dessa kommer att vårdas även i fortsättningen när området förändras

I de tidigare logistikhallarna i Kera finns det för närvarande många tillfälliga aktiviteter inom motion, kultur och urban matproduktion. I synnerhet har Kera-kollektivet aktivt organiserat evenemang och främjat den nya stadskulturen i hallarna.  Verksamheten i Keran Hallit har livat upp området och fört med sig trivsel, nytt liv och besökare. Kera erbjuder olika upplevelser – i stadsdelen kan man bland annat pröva stadsodling, spela padel eller beundra gatukonst. I de tidigare tomma hallarna arrangerades på våren också till exempel gatukonstfestivalen Concreate vars samarbetspartner Esbo stad var. I och med de tillfälliga aktiviteterna pryder Finlands största muralsamling Keran Hallits fasad.

Samhällsverksamheten och möjligheter att experimentera engagerar stadsborna att utveckla sitt bostadsområde och tänka ut nya stadsevenemang. Esbo har förbundit sig att utveckla Kera till ett bostads- och arbetsplatsområde med plats för nya idéer och experimentell stadskultur. Vid planeringen av Kera strävar vi efter att beakta stödet för gemenskapen till exempel i fråga om lokallösningar samt genom att engagera invånarna och de som arbetar i området i utvecklingsverksamheten. Kera är ett ny slags stadsområde som erbjuder möjligheter att prova nya saker, såsom sambrukstjänster, smarta stadslösningar och en hållbar livsstil.

Stadsodling vid Keran Hallit.Bild: Pintaliitodesign

Har du en idé för utveckling av stadsdelen Kera? Läs mer om stadsdelen Kera: www.espoo.fi/kera(extern länk) och kontakta oss för mer information.

Emmi Kauhanen

Utvecklingschef040 553 2892

Projektet Ett rent och intelligent Kera främjar Esbo stads mål att skapa ett område baserat på cirkulär ekonomi och intelligens. I projektet medverkar åtta partnerföretag: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LokalTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy och SOK. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse är också med i projektet.

Följ oss i sociala medier: #UusiKera, #NyaKera och #HållbarEsbo

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga