Sosiaalisesti kestävä kaupunginosa – mitä se tarkoittaa ja miten se luodaan?

Julkaistu: 3.6.2021 19.25Päivitetty: 1.9.2021 11.26

Sosiaalisesti kestävä kaupunki tarjoaa asukkaille turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Keran alueen suunnittelussa kiinnitämme huomiota kaupunginosan kestävyyteen sen eri näkökulmista. Kun alueen toimijat ja yhteisöt osallistuvat sen kehittämiseen jo varhaisesta vaiheesta lähtien, voimme keskeisesti vaikuttaa viihtyvyyden ja hyvinvoinnin luomiseen. Pohjimmiltaan kaupunki syntyy ihmisistä, sen asukkaista ja ympäröivästä yhteisöstä.

Kestävä kehitys näkyy osana Espoon sitoumuksia ja tavoitteita. Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t, Sustainable Development Goals) vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitämme yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista kaupunkielämästä. Suunnittelemme Kerasta kaupunginosaa, jossa urbaani yhteisöllisyys kukoistaa ja arki on sujuvaa ja inspiroivaa. Leppävaaran ja Kauniaisten kaupungin väliin sijoittuvaan Keraan kaavaillaan yhteensä 14 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan aluetta. Keran kehittämiseen on jo osallistunut moninainen joukko toimijoita kaupungista asukkaisiin ja maanomistajista yrityksiin ja järjestöihin.

Lähiluonto ja taide tarjoavat virkistäytymismahdollisuuksia

Lähiluonnolla on tutkitusti suuri merkitys ja vaikutus asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Espoossa luonto on lähes joka puolella lähellä, tai ainakin lyhyen matkan päässä. Kera on tähän asti ollut lähes kokonaan rakennettu ja pinnoitettu teollisuusalue, mutta kehittämisen myötä se muuttuu nykyistä vehreämmiksi ja elonkirjoltaan monimuotoisemmaksi.

Lähiluonnon lisäksi hyvinvointia voivat Kerassa lisätä harrastusmahdollisuudet, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen esimerkiksi julkisten tilojen kautta. Asuinalueen viihtyisyyttä lisäävät myös esteettisyys ja taide. Taide luo merkityksiä, tarinoita ja yhteisöllisyyttä aluetta käyttäville ihmisille vuosikymmeniksi eteenpäin. Yhteisöllisyyttä korostavat myös Keran alueelle suunnitellut palvelut, joissa painopisteinä ovat muun muassa jakamistalous ja yhteiskäyttöisyys.

Keran urbaani taide luo merkityksiä, tarinoita ja yhteisöllisyyttä alueella liikkuville.Kuva: Pintaliitodesign

Keran hallien väliaikaiskäyttö on tuonut alueelle lisää toimintoja ja viihtyvyyttä – näitä vaalitaan jatkossakin alueen muuttuessa

Kerassa sijaitsevilla entisillä logistiikkahalleilla on tällä hetkellä paljon väliaikaiskäyttöä liikunnan, kulttuurin ja urbaanin ruuantuotannon parissa. Erityisesti Kera-kollektiivi on aktiivisesti järjestänyt tapahtumia ja edistänyt uudenlaista kaupunkikulttuuria halleilla.  Keran hallien toiminta on elävöittänyt aluetta ja tuonut sinne viihtyisyyttä, uutta eloa ja kävijöitä. Kera tarjoaa erilaisia elämyksiä – alueella voi kokeilla muun muassa kaupunkiviljelyä, padelin pelaamista tai ihailla katutaidetta. Aiemmin tyhjillään seisoneilla halleilla järjestettiin keväällä myös esimerkiksi Concreate-katutaidefestivaali, jonka yhteistyökumppanina Espoon kaupunki toimi. Keran hallien väliaikaiskäytön aikana sen julkisivua koristamaan on jo aiemmin syntynyt Suomen isoin muraalikokoelma.

Yhteisöllinen toiminta ja mahdollisuudet kokeiluille sitouttavat kaupunkilaisia kehittämään asuinaluettaan ja ideoimaan uusia kaupunkitapahtumia. Espoo on sitoutunut kehittämään Keraa asuin- ja työssäkäyntialueeksi, jossa on tilaa uusille ideoille ja kokeilevalle kaupunkikulttuurille. Keran suunnittelussa pyrimme huomioimaan yhteisöllisyyden tukemisen esimerkiksi tilaratkaisujen osalta sekä ottamalla asukkaat ja alueella työskentelevät mukaan kehittämistoimintaan. Kera toimii uudenlaisena kaupunkialueena, joka tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita kuten yhteiskäyttöisiä palveluita, älykkäitä kaupunkiratkaisuja ja kestävää elämäntapaa.

Kaupunkiviljelyä Keran halleilla.Kuva: Pintaliitodesign

Onko sinulla idea Keran kehittämiseen liittyen? Voit lukea lisää Keran alueesta tästä linkistä(ulkoinen linkki) tai ottaa yhteyttä kysyäksesi lisätietoja.

Emmi Kauhanen

Kehittämispäällikkö040 553 2892

Puhdas ja älykäs Kera -projekti edistää Espoon kaupungin tavoitetta kiertotalouteen ja älykkyyteen perustuvan alueen luomisesta. Projektissa on mukana kahdeksan kumppaniyritystä: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.

Seuraa sosiaalisessa mediassa: #UusiKera ja #NewKera

  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Leppävaara