Det behövs inte alltid remiss: med hjälp av en distansförbindelse kan en specialistläkare delta i din mottagning på hälsocentralen

Publicerad: 31.8.2021 9.31Uppdaterad: 8.10.2021 12.12

Tänk om en specialistläkare alltid vid behov kan granska din situation när du är på en läkarmottagning på hälsocentralen? Då behöver du inte åka med remiss till en specialistmottagning, utan du träffar två läkare på ett besök. Tjänstens namn är distanskonsultation i realtid och den kommer att tas i bruk i större utsträckning på hälsostationerna i Västra Nyland. Erfarenheterna har varit goda.

En distanskonsultation i realtid fungerar så att en hälsocentralsläkare under din mottagning kontaktar en specialistläkare vid HUS via video- eller röstsamtal eller chatt. Du får redan under samma mottagningsbesök höra HUS specialistläkares syn på din vård, ställa frågor om det som du undrar över och delta i planeringen av vården.   

Två läkare på ett besök   

Distanskonsultationen i realtid ska tas i bruk i hela Nyland. I Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Lojo är tjänsten redan i bruk. Nu håller också Raseborg och Karviainen på att komma med.   

Distanskonsultationen i realtid har hittills använts i synnerhet i ärenden som gäller sårvård och neurologi. Tjänsten tillhandahålls också kring sömnstörningar, hudsjukdomar och specialkompetens på polikliniken för könsdysfori, och ytterligare specialiteter kommer att omfattas av tjänsten denna höst.   

Tid och möda sparas, saker sköts snabbare  

Med hjälp av distanskonsultation i realtid sköter man behändigt sådana saker som inte kräver ett fysiskt besök hos en specialistläkare. Det sparar tid, möda och resor.   

”Många ärenden kan lösas snabbt utan att klienten måste åka till en specialistläkares mottagning. Viktigast är det goda slutresultatet, och här finns det många möjligheter till ett gott samspel mellan experter inom olika områden och klienten”, beskriver Riikka Salo, biträdande överläkare vid Hälsostationen Samaria i Esbo.  

Om det behövs ett fysiskt besök hos en specialist, får du remiss till den specialiserade sjukvården på samma sätt som tidigare. Specialistläkarnas mottagningar bevaras alltså även i fortsättningen, och sannolikt kommer du snabbare än tidigare till mottagningen.  

Erfarenheterna hittills har varit positiva.   

”Det behövs inte alltid remiss”, sammanfattar Riikka Salo.  

  • LU-sote
  • Välfärdsområde