Behöver du många social- och hälsovårdstjänster? I fortsättningen är din servicehelhet tydligare

Publicerad: 31.8.2021 9.35Uppdaterad: 8.10.2021 12.11
En person på stavång.

I livet uppstår situationer där man kan behöva mer stöd och tjänster än vanligt. Många olika tjänster kan då framstå som ett besvärligt virrvarr som är tröttsamt och frustrerande. Vad händer i min vårdkedja härnäst? Vem svarar för nästa steg och vem ska jag kontakta? Dessa svårigheter kommer att underlättas i Västra Nyland. Vi söker nu erfarenhetsexperter för att hjälpa till med att utveckla tjänsterna.

Vi håller på att bygga tydliga vårdkedjor för att du snabbt ska få hjälp också när du behöver många olika tjänster. I våra nuvarande tjänster finns det problem som vi vill åtgärda.   

  • Vi vill hjälpa dig på rätt sätt och i rätt tid. När vi identifierar din situation rätt hjälper det oss att få ett grepp om det hela och hänvisa dig till rätt ställe, berättar projektchef Satu Meriläinen-Porras.     

En smidig servicehelhet planeras tillsammans  

Det är viktigt att var och en själv får påverka planeringen av sin egen vård, och saker och ting inte bara avgörs någonstans. Som klient behöver du också tydlig information om hur din vård eller service framskrider och vad som händer härnäst.   

”När servicekedjan är tydlig och rätt personer sköter dina angelägenheter, drar vården inte ut på tiden i onödan och problemen förvärras inte. Du behöver inte klara dig ensam i servicedjungeln, utan vi stöder och handleder dig”, sammanfattar Sari Lintunen.   

Har du erfarenhet av att använda många av våra tjänster? Hjälp oss att förbättra servicen!  

Nu skapar vi alltså en modell för de klienter som behöver mycket tjänster. Modellen rättar sig genuint efter klientens behov. Har du varit i en situation där du har behövt flera olika tjänster samtidigt? Hur fungerade servicen och vad kunde vi ha gjort bättre? Vi söker nu erfarenhetsexperter som kan hjälpa oss att förbättra våra tjänster.  

Om du vill delta, kontakta oss:  

  • Du kan också ringa oss via Esbo stads telefonväxel, tfn 09 81611 mån–fre kl. 8–16.  

  • Vi önskar bli kontaktade från alla kommuner i Västra Nyland: Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis.  

  • LU-sote
  • Välfärdsområde