Esbo tar över ledningsansvaret för helheten All plast ska återvinnas

27.7.2021 9.47

Även om återvinningsgraden av plastförpackningar har ökat är det nationella målet om en återvinningsgrad på 50 procent före 2025 fortfarande långt borta. Dessutom cirkulerar annan plast än förpackningsplast ännu dåligt. Sedan 2018 görs ett ambitiöst samarbete för att förbättra plastcirkulationen under ledning av Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse. Stiftelsens verksamhet avslutades som planerat i slutet av juni 2021, och helheten All plast ska återvinnas fortsätter att drivas under ledning av Esbo stad. Med finns Helsingfors stad, HRM, VTT, Fortum, Lassila & Tikanoja och Siemens.

Målet med samarbetet All plast ska återvinnas är att öka återvinningsgraden av plast i huvudstadsregionen till 60–70 procent i framtiden från den nuvarande nivån på sex procent. Mer än hälften av de åtgärder som vidtagits hittills(extern länk) har inriktats på insamling, sortering och återvinning av plast. För att uppnå målet krävs åtgärder i cirkulationens alla faser, såsom produktdesign, produktion och bruk.

Esbo stads eget mål är att öka återvinningsgraden av plast särskilt i skolor och hem samt på byggarbetsplatser. Konkreta åtgärder är till exempel en avfallshanteringsplan för skolorna som ska startas på hösten och skapandet av virtualutställningen Plastens berättelse som en del av projektet Plastens berättelse(extern länk) samt ett ingenjörsarbete som blev färdig som en del av projektet KIEPPI(extern länk) på våren, där utreddes konkreta åtgärder genom vilka staden kan främja plastcirkulationen i upphandlingsprocessen inom byggandet. Ledningsansvaret för och samarbetet inom helheten All plast ska återvinnas möjliggör en bredare utveckling. För närvarande är en plan under utarbetande där man beskriver de väsentligaste, mest brådskande och mest effektiva åtgärderna för hela plastcirkulationen som väg till en systemisk förändring.

På bilden av plastfall gjorda granulat som används för att tillverka nya produkter.
  • Hållbar utveckling