Espoo siirtyy Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden vetovastuuseen

27.7.2021 9.41

Vaikka muovipakkausten kierrättäminen on lisääntynyt, niin kansalliseen tavoitteeseen eli 50% kierrätysasteeseen vuonna 2025 on vielä matkaa. Lisäksi muu muovi, kuin pakkausmuovi, kiertää vielä heikosti. Muovin kierron parantamiseksi on tehty vuodesta 2018 lähtien kunnianhimoista yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiön vetämänä. Säätiön toiminta päättyi suunnitellusti kesäkuun lopussa 2021, ja Kaikki muovi kiertää -kokonaisuus jatkaa toimintaansa Espoon vetämänä.  Mukana ovat Helsingin kaupunki, HSY, VTT, Fortum, Lassila & Tikanoja ja Siemens.

Kaikki muovi kiertää yhteistyön tavoitteena on nostaa pääkaupunkiseudun muovin kierto tulevaisuudessa 60–70 prosenttiin nykyisen noin 6 %:n sijaan. Tähän mennessä tehdyistä toimenpiteistä(ulkoinen linkki) yli puolet ovat kohdistuneet muovin keräys- ja lajitteluvaiheeseen sekä kierrätykseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä kierron kaikkiin vaiheisiin, kuten tuotesuunnitteluun, tuotantoon ja käyttöön. 

Espoon kaupungin omana tavoitteena on lisätä muovin kiertoa erityisesti kouluissa, kodeissa ja rakennustyömailla. Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi syksyllä käynnistyvä koulujen jätehuoltosuunnitelman ja Muovin tarina- virtuaalinäyttelyn tekeminen osana Muovin tarina -projektia(ulkoinen linkki) sekä keväällä Kieppi-projektissa(ulkoinen linkki) valmistunut insinöörityö, jossa selvitettiin konkreettisia toimia, joiden kautta kaupunki voi edistää muovien kiertoa rakentamisen hankintaprosessissa. Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden vetovastuu ja yhteistyö mahdollistaa laajemman kehittämisen. Tällä hetkellä onkin valmisteilla suunnitelma, jossa kuvataan koko muovin kierron kannalta olennaisimmat, kiireellisimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet etenemispolkuna systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.  

Kuvassa muovijätteestä tehtyjä granulaatteja, joista valmistetaan uusia tuotteita.
  • Kestävä kehitys