När ekonomin är cirkulär blir avfall till råvara

18.6.2021 10.15Uppdaterad: 18.1.2022 7.02
En person står på knä för att kontrolera en odlingssäck för svamp, som är märkt med testpartiets namn.

I Kera utfördes ett experiment med lokal cirkulär ekonomi. Mäsken som är en biprodukt vid ölbryggning utnyttjades för odling av matsvamp

I Kera utfördes i höstas experiment med lokal cirkulär ekonomi. Mäsken från ölbryggning utnyttjades för odling av matsvamp. I trakten finns många företag som koncentrerar sig på livsmedelsproduktion. Ett av företagen är Helsieni, som odlar matsvamp med hjälp av återvinning. Under försöket, som körde igång i höstas, samarbetade Helsieni med bryggerierna i Kera och drog nytta av mäsken som de använde i substratet för odling av ostronskivling.

Experimentet hade som mål att undersöka hur mäsk kan användas för odling av ostronskivling och, om det lyckas, hitta en källa i grannskapet som producerar råvaran. I Kera finns flera bryggerier som varje vecka producerar mäsk som en biprodukt av ölbryggningen. Den överblivna mäsken innehåller gott om näringsämnen, vilket innebär att den är en utmärkt råvara.

Närproducerad mat med hjälp av cirkulär ekonomi

Helsieni utnyttjar vanligen halmpelletar eller kaffesump från restauranger och hotell som substrat för odling av matsvamp. Under försöket undersökte företaget användningen av mäsk som en del av odlingsunderlaget för svamp i flera olika testsatser, där de varierade andelen mäsk i relation till andelen övriga råvaror. Under försöket framkom att mäsken snabbt blir skämd, trots att den tas i bruk genast efter ölbryggningen. För följande partier pastöriserade Helsieni mäsken på nytt, vilket gjorde att den inte lika snabbt blev skämd, men det stoppade inte processen helt.

Resultatet blev att användningen av mäsk skulle kräva en ännu längre pastöriseringsbehandling, vilket innebär mer arbete än om man i stället använder kaffesump eller halmpelletar som substrat för svampodling. Mängderna mäsk som produceras är större än Helsieni kan utnyttja, vilket innebär att det sannolikt skulle behövas flera aktörer för att utnyttja all mäsk som råvara. Trots att målet om att ta i bruk ett mäskbaserat substrat inte nåddes, blev resultatet en utveckling av den lokala materialcirkulationen, samtidigt som man upptäckte att det finns ett behov av att dra nytta av det bioavfall som uppstår i Kera på ett sätt som alla parter drar nytta av också ekonomiskt. I Kera finns ännu plats för en lösning som skulle dra nytta av till och med allt bioavfall som uppstår hos företagen i området.

Samarbetet kring cirkulär ekonomi mellan företagen i Kera har också i övrigt varit mångsidigt – ett exempel på detta är samarbetet mellan Helsieni och Innogreen. I en stadsodling som genomfördes av Innogreen skapades en svampbädd av mycelmassa som redan gett en skörd. I skördetiden växte ostronskivlingar sida vid sida med jordgubbar i svampbädden.

Försöket utfördes som en del av projektet 6Aika KIEPPI. KIEPPI är ett projekt som går ut på att Tammerfors, Esbo och Åbo utvecklar nya lösningar för kretsloppsekonomi och delningsekonomi för stadsmiljöer tillsammans med företag och andra partner.

Mer information

Mia Johansson, KIEPPI-specialexpert, Esbo stad 
mia.johansson@esbo.fi, tfn 040 553 0439

Chris Holtslag, grundande delägare, Helsieni
chris@helsieni.fi

 

Alberga