Ett värdigt slutskede i livet och en värdig död för var och en – gemensamma anvisningar till hjälp för vårdhem

Publicerad: 16.6.2021 9.45Uppdaterad: 8.10.2021 12.13

Vad innebär ett värdigt liv före döden? Var och en ställs inför denna fråga någon gång antingen genom en närstående eller genom sig själv. Kommunerna i Västra Nyland har skapat gemensamma principer för vårdhemmen. De lämnar utrymme för varje invånares egna önskemål. Det är bra att upprätta ett livstestamente. I det kan man inkludera helt vardagliga önskemål.

Var och en som lider av en obotlig och framskridande sjukdom ska få aktiv helhetsvård. Syftet är att minska lidandet och värna om livskvaliteten – det är varje människas grundläggande rättighet.  

I de gemensamma anvisningarna som nu utarbetats går man igenom hurdan kompetens personalen ska ha och hur klienternas önskemål ska beaktas.   

Projektchef Paula Niittymäki säger att frågan är ytterst viktig för personalen.   

”Döden har ett djupt samband med människors värderingar och alla vill att vården i livets slutskede sköts bra. Varje kommun i Västra Nyland ville delta i utarbetandet av anvisningarna, säger projektchef Niittymäki.  

Det lönar sig för var och en att upprätta ett livstestamente och prata om saken med sina närstående  

Paula Niittymäki har lett ett team på 13 personer sedan januari. I praktiken har Niittymäkis team funderat på ett svar på frågan: vad är värdig vård i livets slutskede?  

Niittymäki talar beundransvärt naturligt om döden utan att vara blyg.  

”Döden berör oss alla. Därför uppmuntrar jag dig att fundera på till exempel ditt livstestamente: vad önskar du av resten av ditt liv innan du dör? Det lönar sig också att inkludera vardagliga önskemål i livstestamentet. Någon vill ha rödvin och choklad på fredagar, en annan något helt annat.”   

Niittymäki säger att alla människor dock inte kan tala om döden och att man måste godkänna det. Experter å sin sida måste kunna hantera svåra saker, det är deras ansvar.  

Genom samarbetet i Västra Nyland vill vi öka kompetensen hos experterna på äldreomsorgen just inom palliativ vård och vård i livets slutskede, även om vården enligt Niittymäki redan i nuläget i huvudsak är god.  

Enligt en omfattande utredning som social- och hälsovårdsministeriet gjort identifieras den förestående döden inte alltid och man övergår inte alltid i tid till palliativ vård. Att öka personalens kompetens är en lösning på detta.   

Anvisningarna lämnar utrymme för varje klients egna önskemål   

Även om det gemensamma konceptet baserar sig på ett omfattande utredningsarbete och många diskussioner, är det enligt Niittymäki inte fråga om något allomfattande opus. Det svarar alltså inte exakt på vad värdighet i livets slutskede innebär på individnivå. Niittymäki har ett enkelt svar på detta: det betyder olika saker för var och en. Experterna har till uppgift att genom att lyssna och med respekt ta reda på vad klienterna önskar sig.   

”Det är viktigt att man inte gör antaganden på klienternas vägnar. Man kan helt enkelt fråga vilka önskemål och rädslor klienten har kring döden.”   

Det har upptäckts att en person som dör ofta inte mår bra om hen märker att de anhöriga lider. En nära anhörigs död kan vara en stor kris för anhöriga och därför har experterna också till uppgift att stödja dem som en del av vården i livets slutskede.  

”Även om man kan påverka livets sista dagar på många sätt, kan människor känna ångest i anslutning till det levda livet. Det finns inte nödvändigtvis någon medicin mot det. Det viktigaste är att vara närvarande och stödja.”  

Konceptet Värdighet i livets slutskede har utvecklats inom Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram: www.lu-palvelut.fi/sote  

  • Välfärdsområde
  • LU-sote