Ungdomar kan nu själva påverka mentalvården för unga

Publicerad: 18.5.2021 10.34Uppdaterad: 8.10.2021 12.05

De unga önskar att det är lätt att komma till tjänsten och att servicekedjan är tydlig. När man talar om personliga saker vill många ungdomar träffas ansikte mot ansikte, inte bara på webben. Det finns ännu plats i gruppen för 15–22-åringar som vill vara med och utveckla mentalvård för unga.

I gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård har det sedan mars funnits en grupp för utveckling av mentalvården för unga. I gruppen för ungdomar i åldern 15–22 år kan man genuint påverka hur tjänsterna ordnas och hur unga i Västra Nyland i fortsättningen får stöd i utmaningar kring den psykiska hälsan.   

Ungdomar är antingen nöjda eller röstar med fötterna – nu frågar vi direkt om deras önskemål  

Vi har sökt deltagare till gruppen genom en öppen ansökan bland annat i sociala medier. Till att börja med är det bra att säga: du kan komma med i gruppen ännu, om du blev intresserad! Man får delta i verksamheten anonymt. Deltagarna behöver inte själva vara klienter inom mentalvården.  

Utvecklingsgruppen arbetar genom att diskutera och utföra olika uppgifter. I diskussionerna har vi sökt svar på frågor som: Hur skulle du vilja att mentalvården ordnas? Vilka är viktiga saker inom mentalvården?   

Gruppen leds av projektchef Petri Luomaa, som har en lång erfarenhet av utveckling av mentalvård för barn och unga. Han tycker det är fint att ungdomarna deltar i att kläcka idéer och kan påverka.  

”Vanligen nöjer sig ungdomar med vad som erbjuds och klagar inte. En del röstar ändå med fötterna”, summerar Luomaa.   

Service på en enda plats, enkelt  

Petri Luomaa säger att det är viktigt att de som ordnar tjänsterna får höra konkreta erfarenheter och tankar direkt av de unga. I gruppen har ungdomarna bland annat påpekat att sakerna bör vara enkla. Det bör vara lätt att komma till servicen, och servicen bör ha en klar och begriplig start. Det har också önskats att servicen ges på en enda plats som vid behov hänvisar vidare.   

”Ingen av oss vill ju att man ska behöva veta helt själv vilken typ av hjälp man behöver, när och hur mycket”, konstaterar Luomaa.  

Inte bara på webben: många vill tala om personliga saker ansikte mot ansikte  

Luomaa berättar om en vanlig missuppfattning som gäller ordnandet av tjänster för unga. Ofta tänker man att eftersom ungdomar tillbringar sin tid vid skärmar vill de också ha sina tjänster där. Han säger att det inte är så enkelt.   

”När man talar om personliga saker kan många vilja träffas ansikte mot ansikte, inte bara på webben.”   

Luomaa berättar om en insikt som gruppen kommit till: På webben eller sociala medier kan det finnas en servicestart eller hänvisning till servicen, inte hela servicen – ”den röda trådens ände, inte hela tråden”, som en ung person beskrev.   

”Det är bra att komma ihåg att människor har olika behov. Det finns inte endast ett sätt. En del vill mötas på webben, till exempel på en chatt, betonar Petri Luomaa.   

Ungdomsfullmäktige önskar tjänster med låg tröskel   

Vi diskuterade mentalvården för unga också med ungdomsfullmäktige i Västra Nyland. Ledamöterna i ungdomsfullmäktige önskar att det är lätt att få tillgång till servicen och att den ligger nära. Dessutom är det viktigt att den unga personen och hens ärende tas på allvar i servicen.  

Det lyftes fram att kompisars erfarenheter av tjänsterna påverkar föreställningarna och benägenheten att själv söka hjälp.   

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige önskar att information om mentalvården ges till exempel via skolan och på Instagram.  

Kom med och utveckla tjänsterna   

Som vi berättade tidigare kan man ännu komma med i gruppen för utveckling av mentalvården för unga. Om du är ung i åldern 15–22 år och vill delta, anmäl dig till Petri Luomaa, så får du anvisningar skickade till dig: petri.luomaa@esbo.fi. Du kan också tipsa en bekant som kan vara intresserad av att delta.  

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo