Spårjokerns byggande framskider snabbare än planerat

Publicerad: 26.5.2021 7.04Uppdaterad: 5.7.2021 7.27
Spårjokern byggs i Bredviken.
Spårvägen installerats i Bredvik. Majoriteten av byggarbetet i Esbodelen blir färdigt redan under 2021.Bild: Raide-Jokeri

För byggarbetets del kan Spårjokerns trafikering inledas fem månader tidigare än planerat, det vill säga redan i början av år 2024. Majoriteten av byggarbetet i Esbodelen blir färdigt redan under 2021.

Byggandet av Spårjokerns har framskridit snabbare än planerat. För byggarbetets del kan snabbspårvägens trafikering inledas fem månader tidigare än planerat, det vill säga redan i början av år 2024. Prognosen är att kostnaderna för bygget av snabbspårvägen kommer att hållas inom budgeten.

Spårjokern har byggts i två år. Under den tiden har 55 procent av byggarbetet genomförts, och av det 25 kilometer långa spåret är 11 kilometer färdigt. Sommaren 2021 är det mest intensiva året på Spårjokerns byggarbetsplatser. Mot slutet av året ska redan 20 kilometer av spåret vara klart.

För Esbodelen blir majoriteten av byggarbetet färdigt redan under 2021. Byggandet av Kägeluddens ändhållplats fortsätter ännu under år 2022. Under 2022 i Esbo kommer man också att fortsätta montera spårledningar samt slutarbeten på både linjen och vid elmatningsstationerna.

"Tack vare den minskade trafikmängden på grund av coronan har vi kunnat bygga mer effektivt till exempel i Alberga och Otnäs", berättar Esbo stads projektansvarig Mira Saarentaus.

Tidigareläggningen av planerna har lyckats genom samarbete

Nyttan med alliansmodellen har för Spårjokerns del bevisats i både tidtabellen och i planeringslösningarna.

"Tack vare alliansmodellen har vi hela tiden kunnat samarbeta för att hitta de bästa lösningarna både inom planeringen och i arbetsplaneringen för byggarbetet utan några dröjsmål", kommenterar HST's projektchef Juha Saarikoski.

"Vi har byggt effektivt och utnyttjat alliansens egen och våra underleverantörers kompetens. Vi har lyckats med att fokusera på arbetssäkerheten. Inte heller den snörika vintern saktade ner arbetet i någon större grad", berättar alliansens projektchef Ari Bergström.

Efter att byggarbetet är klart inleds testerna för idriftsättning av spårvägen och dess system samt provtrafik. Inledandet av trafikeringen planeras tillsammans med HRT och trafikeraren.

Nya banan byggs i Otnäs. På grund av pandemin trafiken har varit lugnare i Otnäs vilket har accellerad konstruktionen.Bild: Raide-Jokeri

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Spårvägen ersätter stombusslinje 550, som redan nu är den livligast trafikerade busslinjen i Helsingforsregionen. Spårjokern ökar tillförlitligheten, kapaciteten och resekomforten inom den tvärgående kollektivtrafiken. På Esbos sida finns det 12 hållplatser. 

Läs mer om huvudstadsregionens nya trafikform här. (extern länk)

Den ursprungliga nyheten kan finnas från Spårjokerns netsida. (extern länk)

 

 

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling