Slopa den egna bilen genom sambruk

Publicerad: 20.5.2021 10.56Uppdaterad: 18.1.2022 7.09
Mannen står framför en sambruksbil.
Bild: Pintaliitodesign

I Esbo pågår försök med gemensamma lådcyklar och bilar i bostadsaktiebolag. Ellådcykeln blev barnens favorit, och sambruksbilen som kom till gårdsplanen fick många att fundera över behovet av en egen bil.

”Ur vägen!” hörs på Björnberget i Hagalund, när några barn från gården ilar nerför gångvägen i framlådan på en helt ny lådcykel.

Den splitternya  Babboe Curve Mountain som dök upp i bostadsaktiebolagets cykelkällare provkörs flitigt. Cykeln som används gemensamt av de boende i huset klättrar smidigt upp till gården som ligger uppe på en hög backe, även med fyra barn på.

Bild: Petja Partanen

– Den har marknadens effektivaste motor, berömmer cykelförsökets drivande kraft, Ville Voltti, ordföranden för bostadsaktiebolagets styrelse.

Voltti guidar bostadsaktiebolagets lådcyklister snabbt in i det nya fordonets hemligheter: hur fungerar cykelns växlar och parkeringsbroms, hur bokar man cykeln med det elektroniska bokningssystemet och hur fungerar nyckelfacket i cykelkällaren som den som bokat cykeln öppnar med sin mobiltelefon. Den tre månader långa testperioden har ett tydligt mål.

– Målet är att hitta en prissättningsmodell som gör det möjligt för de boende att behålla cykeln permanent, säger Voltti.

Lådcykeln på Björnberget är ett av de försök som Esbo stad och företag genomför i samarbete under våren 2021 och i vilka man letar efter modeller för delningsekonomi för sambruksfordon i grannskapen i Esbo.

Bostadsaktiebolagsbilarna ersätter den egna bilen

Vid Espoon Asunnots tre höghus i sin tur testas sambruk av bilar. Sedan mars 2021 har sambruksbilar funnits tillgängliga på parkeringsplatserna vid tre fastigheter: på Marknadsgatan och Mattberget i Mattby samt på Kommendörsgatan i Bergans.

– Det finns tiotals registrerade användare på alla tre bilarna, säger Joel Virpi, verkställande direktör för Omago som levererade bilarna.

En sambruksbil täcker behoven väl särskilt hos dem som kör bil sporadiskt. I några bostadsaktiebolag är användningsgraden av Omago-bilar redan 30 procent, vilket betyder att bilen används åtta timmar om dagen.

– Den ersätter redan många privatbilar. Privatbilarna står vanligtvis parkerade 97–98 procent av tiden, påminner Joel Virpi.

Halvvägs in på det tre månader långa pilotförsöket används Espoon Asunnots bilar än så länge inte lika flitigt. Vanligtvis upptäcker användarna den nya trafikformen med tiden.  Användningsstatistiken visar dock att i april har de flitigaste användarna under pilotperioden redan använt bilen nästan dagligen.

Timo Vuorelma är en av dem som registrerat sig som användare av Omago-bilen på Mattberget 8. Vuorelma har både bil och motorcykel, men trots detta har sambruksbilen vid bostadsaktiebolaget täckt ett behov.

– Jag kunde inte använda min egen bil på en dryg månad, förklarar Vuorelma.

Bilens bokningsapp visar att Vuorela har gjort sju resor med sambruksbilen. Längden på resorna har varierat från en halvtimme till fem timmar. Den längsta resan var till Lahtis.

Vuorela har ingen tidigare erfarenhet av sambruksbilar, men det första intrycket är positivt. Han har alltid fått tillgång till bilen när han har behövt den.

– Nu har även andra börjat använda bilen, det är någon som kör den varje dag, säger Vuorelma.

Från pilot till vardag

Gårdsparlamentet som samlats kring provkörningen av cykeln på Björnberget bekräftar att en elassisterad lådcykel ersätter personbilen på många resor. Det finns plats såväl för inköpen som för barnen, och elmotorn jämnar till uppförsbackarna. Vi frågar Ville Voltti ännu om det är tillåtet för familjens barnskötare att använda cykeln. Det är inga problem.

– Cykeln får bokas för högst tolv timmar och den ska tas hem för natten, upplyser Voltti.

För de boende i huset är ellådcykeln ett bekant fordon, eftersom bostadsaktiebolaget deltog i ett liknande försök redan för ett par år sedan. Försökscykeln var populär, men på den tiden lyckades man inte komma överens om huruvida bostadsaktiebolaget skulle köpa cykeln och hur dess underhåll skulle ordnas.

Lösningen som Vapaus Bikes erbjuder är bekymmerslös eftersom cykeln kommer med ett färdigt bokningssystem och företaget sköter även underhållet av cykeln. Företaget, som levererar tjänstecyklar, kommer i slutet av försöksperioden att lämna bostadsaktiebolaget ett anbud om fortsättningen.

Även Omago kommer i slutet av pilotperioden att förhandla med Espoon Asunnot om möjligheten att göra försöket till ett permanent tillägg till de boendes trafikformer.  Joel Virpi berättar att bostadsaktiebolagsbilarna är en lönsam affärsverksamhet för operatören om de används mer än 100 timmar per månad. Glädjande nog ökar antalet användare av Espoon Asunnots bilar.

Förutom bostadsaktiebolagsbilar har Omago under våren även lanserat så kallade regionbilar i gatubilden i Esbo. De kan köras av vem som helst.

– Vi har regionbilar i Esbo centrum, Alberga, Mattby och nu även i Otnäs, säger Virpi.

Grundavgiften för en bostadsaktiebolagsbil betalas vanligen av bostadsaktiebolaget, medan regionbilarna kan användas av alla som bor i området mot en månadsavgift om 30 euro. Månadskostnaden för ett motsvarande fordon som man äger själv skulle uppgå till hundratals euro när man lägger ihop amorteringen, försäkringen, underhållet och värdeminskningen på en ny bil.

Timo Vuorelma skulle inte avstå sin motorcykel, men den egna bilen skulle sambruksbilen kanske kunna ersätta.

– Det är en bra grej. Om tjänsten växer skulle det kunna finnas olika slags bilar för olika behov, funderar Vuorelma.

I dagsläget förutsätter Vuorelmas hundhobby en egen bil, men om det skulle finnas en gemensam kombi som möjliggör transport av husdjur i närheten, skulle det vara ett realistiskt alternativ för Vuorelma att vara utan en egen bil.

Båda pilotprojekten är en del av projektet 6Aika KIEPPI som främjar cirkulär ekonomi och delningsekonomi i Esbo. Att främja cirkulär ekonomi är ett sätt att minska utsläppen från trafiken och göra Esbo till en kolneutral stad före 2030.

– Med hjälp av pilotprojekten får vi värdefull information om stadsbornas behov och tjänsternas funktion, säger Mia Johansson, specialsakkunnig för projektet KIEPPI vid Esbo stad.

Pilotprojekten för lådcyklar och sambruksbilar är en del av projektet 6Aika KIEPPI som utvecklar nya lösningar baserade på cirkulär ekonomi och delningsekonomi till Esbo tillsammans med företag.