Språket en röd tråd som genomsyrar allt

Publicerad: 18.3.2021 10.37Uppdaterad: 8.10.2021 12.23

Får du social- och hälsovårdsservice på det språk du önskar? Känner du dig bekväm med att be om service på ditt språk? Hur man upplever den svenska servicen i dag varierar stort från kommun till kommun. I det kommande välfärdsområdet Västra Nyland lovar vi likvärdig kundnära service som ges självmant på två språk, och i mån av möjlighet även på fler språk. Hur då undrar du kanske?

Rätt inställning och noggrann beredning

Jo, så här ser vår strategi ut:

Vi ser språkfrågan inte enbart som en lagstadgad fråga som måste beaktas. Språket beaktas för att vi tror att det på riktigt har en skillnad. Att få kommunicera på sitt känslospråk inverkar på hur bra vården lyckas. Bra vård strävar vi alla efter.

Nu i beredningsskedet är språkfrågan med som en röd tråd i alla våra projekt. Det är nu vi ser till att de digitala systemen fungerar lika oberoende av språk, att datasystemen beaktar kundens servicespråk och personalens språkkunskaper för att kunna styra kunderna enligt språk, att språket är en av våra kvalitetsmätare och att det skapas både fysiska och digitala enhetliga servicestigar även på svenska. Då språkaspekten är med i grunden, finns det garanti för att det svenska inte tappas bort då man bygger uppåt och framåt, d.v.s. då servicen utvecklas och förbättras.

Vad betyder det här i praktiken? 

För de flesta tjänsterna är målsättningen två- eller flerspråkiga lösningar. Men ju mer specifika tjänster det är frågan om, ju mindre kundgruppen är eller ju större bristen på behörig svenskspråkig personal är inom området, desto mer funderar vi på särlösningar. Det handlar främst om sådan service som idag är svår att tillgodose på svenska, men som vi i framtiden vill kunna erbjuda även på svenska. Som exempel kan nämnas psykiatrisk vård, viss socialvård och vissa stödtjänster speciellt för barnfamiljer och unga, eller minnesvård för äldre.

Med tio kommuner från Esbo till Hangö får vi ett större svenskspråkigt befolkningsunderlag, och då har vi möjlighet att t.ex. skapa team som ansvarar för den svenskspråkiga kundgruppen gällande någon viss service. Vi utnyttjar personalens språkkunskaper maximalt, istället för att strida om den svenskkunniga personal som finns att tillgå. Genom samarbete kan vi bygga upp enhetliga servicestigar även på svenska och därmed förbättra den svenskspråkiga servicen. Även samarbetet med tredje sektorn och övriga vårdområden kommer här starkt med i bilden.

Någon undrar kanske om det betyder att man måste åka längre bort för att få service på svenska? I regel inte. Vi kommer i framtiden att erbjuda tjänster på ett mer mångsidigt sätt; vanliga mottagningar, rörliga tjänster, tjänster på distans och egenvård. Som bäst utreder vi vilken form som lämpar sig bäst för vilka tjänster. Målsättning är bättre och mer jämlik service i hela området, med fokus på förebyggande vård.

Diskussion om svensk service i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård 

Utmaningarna är många, men viljan och attityderna är rätt. I vårt invånarforum, gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård, har vi öppnat en diskussion kring svensk service. Logga gärna in och berätta om dina erfarenheter.

Låter det som om vi lovar guld och gröna skogar? Kanske. Men om man inte siktar högt, kommer man ingen vart!

Vi hörs!

  • LU-sote
  • Välfärdsområde