Hälsningar från råden!

Publicerad: 18.3.2021 10.43Uppdaterad: 8.10.2021 12.23

Vi ordnade informationsmöten för äldreråden, råden för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige i Västra Nylands kommuner, och fick goda råd för fortsättningen.

  • Ungdomsfullmäktige: Det är viktigt att det är lätt att anlita tjänsterna. Det är bra att få information om tjänsterna i synnerhet via skolan/läroanstalten och till exempel på Instagram. Kompisarnas erfarenheter av tjänsterna påverkar hur man själv söker hjälp. Dessutom bör social- och hälsovården beakta att de unga är individer och inte en enhetlig massa – de ungas situationer och behov varierar. 
  • Råden för personer med funktionsnedsättning: Det är viktigt att social- och hälsovården beaktar klientens situation som helhet. Det är särskilt viktigt att tjänsterna planeras för alla ända från början. När basservicen är tillgänglig kan även personer med funktionsnedsättning använda den. 
  • Äldreråden: Snabb tillgång till tjänsterna är viktigt, och det är också viktigt att man får service också på annat sätt än i digitala kanaler. I själva tjänsten är det viktigt med kunnig personal, smidiga och tydliga servicehelheter samt att klientens situation beaktas som helhet.

Vi tackar varmt medlemmarna i ungdomsfullmäktige, råden för personer med funktionsnedsättning och äldreråden! Vi fortsätter den gemensamma diskussionen.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde