Internationellt nätverksarbete är en del av vardagen i en stad som utvecklas

Publicerad: 2.2.2021 13.07Uppdaterad: 26.5.2021 12.11

Coronatiden har förändrat stadens internationella verksamhet, precis som så många andra verksamheter inom staden. Till exempel har den i normala fall livliga internationella besöksverksamheten i Esbo för närvarande upphört helt. Det internationella samarbetet har dock inte minskat, utan bara ändrat form.

”Den dagliga kommunikationen med internationella partner sköttes elektroniskt redan före coronan. Internationellt samarbete bestod inte tidigare heller enbart av att vara värd för gäster eller av tjänsteresor till utlandet. Coronatiden har emellertid gjort det möjligt för oss att ta itu med sådana identifierade utvecklingsbehov som vi under så kallade normala tider kanske inte har tillräckliga resurser för”, säger (stf.) chef för internationella ärenden Jasmin Repo.  

Annika Forstén, specialplanerare för internationella ärenden inom bildningssektorn, säger att i vissa internationella nätverk har coronatiden till och med intensifierat samarbetet när digitala verktyg har börjat användas på bra sätt. ”Exempelvis har medlemsstäderna i Unescos nätverk för lärande städer, Learning Cities, haft ett enormt behov av att lära sig och höra hur andra städer löser de utmaningar som man ställts inför under coronatiden. På gemensamma distansmöten har man till exempel diskuterat hur jämställdheten mellan elever i olika åldrar kan stödjas under undantagsförhållandena.”  

Olika digitala evenemangsplattformar är dock olika bra för samtal mellan deltagarna.   

”Fysiska möten kommer säkerligen att behövas även i fortsättningen när man skapar nytt och verkar internationellt och de bidrar till att etablera långsiktiga samarbeten som bygger på tillit. De kan aldrig helt ersättas av digitala verktyg”, fortsätter Forstén.  

I ungdomarnas samarbetsprojekt belönades flexibilitet  

Ungdomstjänsternas projekt Team Ocean ställdes inför en utmaning när coronaläget tvingade att skjuta upp mötet mellan finländska och turkiska ungdomar som hade planerats till höstlovet. Projektet avancerar trots detta. Medan man väntar på att pandemiläget ska vända övar de finländska ungdomarna sina kunskaper i turkiska med hjälp av en ungdomsledare som talar turkiska flytande. Kontakterna och bekantskapen med ungdomarna i Turkiet hålls vid liv genom regelbundna möten på internet. Projektet som fokuserar på att städa upp hav och stränder har inte lamslagits, utan man har lagt upp en ny plan och verksamheten fortsätter.  

Ville Leino, internationell planerare vid ungdomstjänsterna, är entusiastisk över den beslutsamhet som ungdomarna visade prov på när situationen förändrades.  

”När man råkar ut för motgångar är det viktigt att skapa nytt och trevligt innehåll som ersätter det som blivit inställt. I fallet Team Ocean har ungdomarna möjlighet att lära känna varandra till och med bättre än vad de hade kunnat om vi hade följt den ursprungliga planen. Enligt ungdomarnas feedback är det bästa i Erasmus+-projekten att man får träffa ungdomar från andra länder. Samarbetet via internet erbjuder nya möjligheter till detta umgänge.”  

För de unga generationerna är internationella sammanhang ofta en del av vardagen. Till exempel sociala medier, onlinespel eller interaktion med en klasskamrat som har ett annat modersmål uppfattas inte som en särskilt ”internationell” aktivitet. Å andra sidan blir det allt viktigare att lära sig internationell kompetens och förståelse i en värld där kulturer möts och fenomen är globala. Internationellt arbete utgör därför en betydande del av bildningssektorns verksamhet.   

Miljöcentralens projekt Health & Greenspace fick förlängning på grund av coronapandemin 

För närvarande pågår två internationella projekt vid Esbo stads miljöcentral. Projektet Liito-orava LIFE syftar till att samordna stadens tillväxt med skyddet av flygekorrar i urbana områden. Nätverksprojektet Health & Greenspace URBACT främjar hälsofördelarna med gröna rum i städerna. 

I båda projekten blev projektspecifika gemensamma internationella möten utomlands inställda. Projektpartner har till exempel skjutit upp planerade utbildningsevenemang och fotoutställningar. I båda projekten innebär detta att när man väl får ordna evenemang igen, kommer mycket att hända på en kort tid.  

Health & Greenspace förlängdes med tre månader på grund av coronapandemin, vilket är viktigt för ett 2,5 år långt projekt.  Under coronatiden har det varit en större utmaning än normalt att få med aktörer från hälsosektorn och invånare till projektet Health & Greenspace. Liito-orava LIFE förlängdes inte, eftersom projektet är långvarigt (2018–2025) och det är därmed lättare att flytta evenemang och anpassa verksamheten till de nya omständigheterna.  

Intresse i Japan för den finländska rådgivningsbyråverksamheten 

Esbo stads samarbete med Japan har fortgått trots coronan. Såväl japanska organisationer som Japans ambassad i Finland och Finlands ambassad i Tokyo har kontaktat staden. Sakkunnig Minna Eväsoja vid Esbo stad har flera gånger bjudits in för att tala vid medicinska universitetet i Tokyo. Esbo bedriver också forskningssamarbete med universitetet i Osaka. Eväsojas nära samarbete med universitetet ledde till att verksamhetsmodellen som används inom Esbo stads familje- och socialtjänster, Lapset puheeksi, eller som metoden också kallas, Let’s Talk, omnämndes i en japansk publikation.  

”För min del började samarbetet kring rådgivningsbyråverksamheten mellan Finland och Japan 2015 och den kulminerade den 4 juli 2019 i statsbesöket av prins Akishino och prinsessan Kiko. I programmet under besöket ingick även ett studiebesök till rådgivningsbyrån i Iso Omena, säger Eväsoja. 

Till exempel har rådgivningsbyrån i stadsdelen Shibuya i Tokyo hämtat inflytande från rådgivningsbyrån på servicetorget i Iso Omena i Esbo.  

Från bilateralt samarbete till nätverk  

Stadens internationella verksamhet har ökat avsevärt under de senaste decennierna. Den traditionella vänortsverksamheten har övergått till verksamhet i nätverk. Denna förändring har inte bara skett i Esbo, utan städernas betydelse på den internationella arenan har ökat snabbt i takt med urbaniseringen runt om i världen. Det uppskattas att om 30 åt kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer.  

Städerna är också föremål för mycket reglering utanför det nationella beslutsfattandet. Esbo har till exempel åtagit sig att främja hållbar utveckling i enlighet med FN:s Agenda 2030 och med FN:s globala mål för hållbar utveckling har man fått ett nytt språk för samarbetet mellan städerna. Enligt Kommunförbundets uppskattning rör ungefär 60 procent av EU-lagstiftningen städer på ett eller annat vis.   

Olika internationella nätverk ger städerna möjlighet att interagera direkt med andra aktörer över landsgränserna. Esbo är medlem i både stadsnätverk som EUROCITIES, Union of Baltic Cities och UNESCO Global Network of Learning Cities samt i tematiska nätverk som Big Data Value Association.  

Åtstramningen av den ekonomiska situationen till följd av coronan medför emellertid effektiviseringsbehov även till stadens internationella verksamhet. I Esbo innebär detta bland annat att gästfrihetspraxis och till exempel mottagning av olika internationella delegationer övervägs noggrannare än hittills. Staden har redan idag en verksamhetsmodell för avgiftsbelagda expertbesök, så kallade ”technical visit”-besök(extern länk), där kostnaderna för internationella besökargrupper täcks med en besöksavgift. Målet är att utveckla även denna verksamhet.