Esbo är åter Finlands innovationshuvudstad – bland de sex bästa i Europa

Publicerad: 24.9.2020 9.20Uppdaterad: 24.8.2021 4.58

Esbo stad nådde finalplats bland de sex bästa kandidaterna i Europeiska kommissionens tävling om innovationshuvudstaden iCapital. Första plats tog Leuven från Belgien. Resultaten offentliggjordes på EU:s forsknings- och innovationsdagar torsdag 24.9.2020.

Esbo var bland de sex bästa också år 2019 och upprepade nu det bästa finländska resultatet någonsin. I och med att Esbo tog finalplats får staden ett pris på 100 000 euro för utveckling av lokal innovationsverksamhet.

Esbos styrka är att göra saker tillsammans, i Make with Espoo-anda. Esbo har en lång tradition av ett nätverksbaserat innovationsarbete.

Utmärkelsen i iCapital-tävlingen visar att Esbo är en lockande innovations- och verksamhetsmiljö för företag som utvecklar nya lösningar samt för utbildnings- och forskningspartner. Staden arbetar i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) för social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Esbo efterlyser lösningar på städernas problem med hållbarhet – hur kan vi motverka klimatförändringen och förbättra delaktigheten, sysselsättningen och ekonomin?

 

”Esbo har förbundit sig att nå Förenta nationernas mål för hållbar utveckling före 2025, fem år före FN:s tidsfrist. Det här är en god agenda för innovationsarbetet med företag samt med utbildnings- och forskningspartner. Det stöder Esbo stads ekonomiska konkurrenskraft och hållbarhet”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Aktörerna inom innovationsnätverket i Esbo består bland annat av Nokia, Fortum, Neste, Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, men också av otaliga andra företag och sammanslutningar.

”För utvecklingsarbetet behöver vi förutom företag samt utbildnings- och forskningspartner speciellt också våra invånare. Vi producerar tjänster som ska bidra till välbefinnande bland våra invånare och stöda en smidig vardag. Om vi ska lyckas utgå från invånarna måste vi ta med dem i utvecklingsarbetet. Vi lyckas med allt som vi lyckas engagera folk att delta i”, säger Mäkelä.

Med vinstsumman kommer Esbo stad speciellt att stöda innovationsverksamhet bland barn och unga, för att förbättra möjligheterna till en hållbar framtid.

Förutom Leuven och Esbo var de sex finalisterna Cluj-Napoca (Rumänien), Helsingborg (Sverige), Valencia (Spanien) och Wien (Österrike).

Youtube video City of Espoo - one of the six finalist cities of iCapital 2020(extern länk)

  • Hållbar utveckling