Lovaktiviteter

I Esbo finns lite av varje att göra för hela familjen när skolorna har lov!

Bild: Taru Turpeinen

Vinterlov 2022